ประเภทสินค้า

  • UPS

TGD กระจกฉนวน รุ่น E-Cut Wide Look – Master Vision

banner

TGD กระจกฉนวน รุ่น E-Cut Wide Look – Master Vision

แบรนด์

TGD

ดาวน์โหลดเอกสาร

Product Data Sheet: E-Cut Wide Look – Master Vision

Additional information

Value insulated glass

1.3 Ug

Application

Medium Temperature

“E-Cut Wide Look” is the new TGD glass insert designed for the superior segment of industrial refrigeration, destined for the most ambitious retail sector. Master-Vision is the version with doors surrounded by the load-bearing frame, an innovative design element in a classic style outline.

Door Glass

  • Swing doors made of safety tempered double glazing glass complying with the UNI 12150 standard
  • 1.3 Ug Value insulated glass
  • 80% Light transmission
  • 98% colour rendering

Frame features

  • PVC supporting frame in reinforced aluminium, RAL 7035 or RAL 7015 PVC coloured frame
  • Modular concept frames can be alternated according to any possible trunking of display cases
  • Led equipped or Led predisposed
  • Patented adjustable Soft Closing device
  • Maintenance free