กลุ่มบริษัทในเครือ แสงชัยกรุ๊ป ร่วมงานวิ่ง EIT Safety Run 2019 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน จ.กรุงเทพมหานคร

กลุ่มบริษัทในเครือ แสงชัยกรุ๊ป ร่วมงาน EIT Safety Run 2019 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับลูกค้า ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน จ.กรุงเทพมหานคร นำทีมโดยผู้บริหารแสงชัยกรุ๊ปฯ คุณวรเทพ และ คุณสิทธิพัฒน์ อัศวนิเวศน์

วัตถุประสงค์การจัดงาน

1. เพื่อนำรายได้สมทบทุน สร้างอาคารห้องสมุด “อาคารวิศวกรรมสถานอุปถัมภ์” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน , อุปกรณ์ความปลอดภัย มอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ต่างจังหวัด

ข่าวสารและบทความแนะนำ