บทความ

Energy Saving Solutions ลดการใช้พลังงานในระบบทำความเย็น

ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจมีการแข่งขันสูง และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมกับมีต้นทุนทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานเป็นสิ่งสำคัญในการลดต้นทุนของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะระบบทำความเย็นเป็นระบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก เพื่อควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษาวัตถุดิบ อาหาร และเครื่องดื่ม โดยบทความนี้เราจะมาทำความรู้จัก แนวทางการ ลดการใช้พลังงาน ในระบบทำความเย็น (Energy Saving Solutions) Energy Saving Solutions คืออะไร? Energy Saving Solutions คือ แนวทางการลดพลังงานในระบบทำความเย็น โดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสมกับการใช้งาน ตรงกับความต้องการของระบบ และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ต้นทุนด้านพลังงานที่มีนัยสำคัญการบริการทางด้าน Energy Saving Solution ทางบริษัท แสงชัยกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจนำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น และระบบส่งจ่ายไฟฟ้า พร้อมทั้งให้บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายด้านพลังงานโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมีการเข้าสำรวจ และตรวจสอบระบบพร้อมให้คำปรึกษา รวมถึงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนในระบบ ตัวอย่างอุปกรณ์ลดการใช้พลังงาน ของระบบทำความเย็น 1. กระจกฉนวนประหยัดพลังงาน กระจกฉนวณประหยัดพลังงาน หรือ กระจกฉนวนความร้อน เป็นกระจกที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีกระจกประกบตั้งแต่ 2 แผ่นขึ้นไป โดยมีเฟรมอลูมิเนียม […]

ห้องเย็นรุ่น Semi – Freezing Room คืออะไร?

ห้องเย็นรุ่น Semi – Freezing Room คืออะไร?  ถ้าพูดถึงห้องเย็น Maxcool By Sangchai หนึ่งในรุ่นห้องเย็นที่ได้รับความนิยม และ ถูกถามถึงมากที่สุด คงหนีไม่พ้นห้องเย็น Maxcool รุ่น Semi – Freezing Room ที่สามารถแช่สินค้าได้หลากหลาย จนกลายเป็นห้องเย็นรุ่นที่ตอบโจทย์กับหลายๆ ธุรกิจ Semi – Freezing Room คือ “ห้องเย็นสำหรับเก็บและแช่ผลิตภัณฑ์” มีหน้าที่เก็บสินค้าอาทิ เช่น อาหารสด หรือ อาหารแปรรูป จนกระทั้งสินค้าอื่นๆที่ต้องการแช่เย็นในอุณหภูมิติดลบ รวมทั้งสามารถแปรรูปอาหารสด ให้กลายเป็นอาหารแช่แข็ง (FROZEN FOOD) หลักการทำงานของห้อง Semi-Freezimg  การนำเทคโนโลยีการแช่แข็ง (Freezing) มาใช้เพื่อจุดประสงค์ในการฟรีซสินค้าให้อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง  โดยลักษณะของ CDU (Condensing Unit) จะมีขนาดใหญ่กว่ารุ่นอื่นๆ เพราะ ต้องให้กำลังในการทำงานมากกว่า สามารถทำอุณหภูมิได้ต่ำสุดถึง -20 องศาเซลเซียส โดย […]

น้ำมันคอมเพรสเซอร์ กับวิธีการเลือกใช้เพื่อระบบทำความเย็น

หากพูดถึง อุตสาหกรรมระบบทำความเย็น คงทราบกันดีว่าหัวใจสำคัญในการทำงานของระบบปรับอากาศ และระบบทำความเย็น คือ คอมเพรสเซอร์ แล้วสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยง ให้คอมเพรสเซอร์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คือ น้ำมันคอมเพรสเซอร์ แต่สำหรับน้ำมันคอมเพรสเซอร์ที่จะเลือกใช้ในระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ ไม่ได้มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายประเภท ให้ได้เลือกใช้ ในบทความนี้เราแนะนำ ให้รู้จักกับน้ำมันคอมเพรสเซอร์ ให้มากขึ้น น้ำมันคอมเพรสเซอร์ คืออะไร? น้ำมันคอมเพรสเซอร์ ส่วนประกอบสำคัญที่จำเป็นสำหรับระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น โดยทำหน้าที่หล่อลื่น ชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ เพิ่มกำลังอัด และระบายความร้อนให้แก่คอมเพรสเซอร์ จะถูกจำแนกตามชนิดของน้ำยาแอร์เป็นหลัก ประเภทของน้ำมันคอมเพรสเซอร์ มีอะไรบ้าง? สำหรับน้ำมันคอมเพรสเซอร์ มีหลายประเภท สามารถที่จะแบ่งออก ได้จากหลายปัจจัย แต่จะมีอะไรบ้าง มาดูกัน 1.น้ำมันคอมเพรสเซอร์แบบ Mineral (Mineral Oil) เป็นน้ำมันคอมเพรสเซอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศที่ใช้ HCFC / HC และระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนีย สามารถใช้ได้ดีกับสารทำความเย็น R-12, R-22 และ R-502 เป็นน้ำมันคอมเพรสเซอร์ที่มีคุณสมบัติต่อต้านการเกิดฟอง มีความสเถียรต่อความร้อนและสารเคมีเป็นอย่างดี การเลือกใช้ น้ำมันแร่ […]

Data Logger เครื่องบันทึกอุณหภูมิ คืออะไร?

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger) คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลอุณหภูมิขนาดพกพามีเซนเซอร์ที่ติดตั้งไว้ภายในตัวเครื่อง สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยใช้แบตเตอรี่ มีหน่วยความจำภายในตัวเครื่องเพื่อบันทึกอุณหภูมิ

4 ประโยชน์สำคัญของห้องเย็น Maxcool

ห้องเย็นสำเร็จรูป Maxcool เข้ามามีบทบาทสำคัญในเรื่องของการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จำพวก เนื้อสัตว์ อาหาร และ อาหารแปรรูป ปัจจัยที่สำคัญของการใช้ห้องเย็น คือการรักษาระดับอุณหภูมิให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ความสำคัญถึงระยะเวลาในการเก็บสินค้าในห้องเย็นเพื่อรอการขนส่ง หรือ จัดจำหน่าย  บทบาทอีกด้านหนึ่งของห้องเย็นสำเร็จรูป นั้นคือ เป็นแหล่งสำรองผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของกิจการ หรือ ผู้ที่ประกอบกิจการให้ความสำคัญ เนื่องจากการที่ใช้ห้องเย็นเก็บผลิตภัณฑ์ในธุรกิจสามารถวางแผนการกระจายสินค้า รวมทั้งเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ห้องเย็น Maxcool มีประโยชน์ด้านใดบ้าง? การใช้งานทั่วไป ห้องเย็น Maxcool สามารถทำอุณหภูมิตั้งแต่ -20 จนถึงอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ซึ่งช่วยในเรื่องของการชะลอ และ ยับยั้งการเสื่อมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จำพวกอาหาร และประกอบกับห้องเย็นสำเร็จรูป Maxcool สะดวกในขนย้าย หรือ ยกไปตั้งตามจุดต่าง ๆ ได้ตามต้องการ  การสำรอง และ การกระจายสินค้า  การเก็บผลิตภัณฑ์ด้วยห้องเย็น Maxcool มีห้องเย็นที่ออกแบบสำหรับเป็นแหล่งสำรองสินค้า เพื่อรอการขนส่ง นั้นคือรุ่น Chilled room หรือ ห้องชิล ที่มีอุณหภูมิ -5 […]

8 เครื่องมือช่าง Milwaukee ใหม่ล่าสุด ปี 2021

ในปี 2021 มิลวอกี้ ได้เปิดตัวสินค้าออกมาวางจำหน่าย ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักรวมถึงแนะนำเกี่ยวกับ “8 สินค้าตัวใหม่ของมิลวอกี้ในครึ่งปีแรก 2021”

เพิ่มประสิทธิภาพห้องเย็นด้วยระบบ FIFO

ระบบ FIFO จะช่วยเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในห้องเย็นยังไง ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า FIFO ก่อน คำว่า FIFO หรือ First in First out คือ ระบบการจัดการสินค้าเข้า-ออก โดยการนำสต๊อกที่เข้าก่อนออกมาใช้ก่อน

5 อุปกรณ์ช่วย ลดการใช้พลังงาน เพิ่มกำไร สำหรับร้านสะดวกซื้อ

ในปัจจุบัน การลดการใช้พลังงาน เป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการหรือบริษัทต่าง ๆ เริ่มตระหนักถึงความสำคัญ การลดปริมาณการใช้พลังงานในการดำเนินธุรกิจ เพื่อจะช่วยลดต้นทุน และยังจะสามารถช่วยเพิ่มกำไรให้กับกิจการของตัวเองหรือบริษัทได้อีกด้วย แม้แต่ในร้านสะดวกซื้อบางแห่งที่มีการเปิดให้บริการตลอดเวลา

อะไหล่แอร์บ้าน มีอะไรบ้างที่ช่างแอร์ (มือใหม่) ควรรู้

อะไหล่แอร์บ้าน คือ อุปกรณ์ภายในระบบปรับอากาศหรือที่เราส่วนใหญ่อาจจะเรียกติดปากว่า “แอร์” โดยภายในแอร์ ก็จะประกอบด้วยอะไหล่หรืออุปกรณ์ที่มีหน้าที่ความสำคัญการทำงานต่างกันไป

11 เครื่องมือช่าง มิลวอกี้ (Milwaukee) ที่น่าจับตามองในปี 2021

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบัน เครื่องมือช่าง ล้วนมีความสำคัญในการทำงานเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของนวัตกรรม ความทนทาน ความคุ้มค่า ราคา และบริการหลังการขาย

1 2 3 5