บทความ

วิธีเลือกเครื่องสำรองไฟ ups ให้เหมาะกับการใช้งาน

ปัจจุบันเครื่องสำรองไฟ UPS กลายเป็นอุปกรณ์ช่วยแก้ปัญหาที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่นึกถึง เมื่อเกิดปัญหาไฟตก ไฟดับ ซึ่งวิธีเลือกเครื่องสำรองไฟ หรือ ยูพีเอส ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่เพียงแต่จะช่วยรับมือกับผลกระทบที่อาจตามมา หลังเกิดปัญหาไฟตกหรือไฟดับ ที่ไม่ใช่เพียงแค่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ จะไม่สามารถใช้งานได้แล้ว ยังอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวอุปกรณ์ รวมไปถึงข้อมูลสำคัญได้อีกด้วย ดังนั้นการเลือกยูพีเอสสำรองไฟให้เหมาะสมกับการใช้งานจึงนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียว วันนี้เราจึงได้นำข้อมูลที่น่าสนใจในการเลือกเครื่องสำรองไฟฟ้าให้ตอบโจทย์การใช้งานมาฝากทุกคนกัน ทำความรู้จักเครื่องสำรองไฟ UPS คืออะไร เครื่องสำรองไฟฟ้า ภาษาอังกฤษ คือ ยูพีเอส หรือ UPS – Uninterruptible Power Supply เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อปกป้องและรักษาความเสถียรของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่มีการดับไฟฟ้าหรือมีความแปรปรวนในไฟฟ้า โดยจะให้พลังงานไฟฟ้าสำรองทันที เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้ต่ออย่างเนื่อง ไม่ขัดข้อง และยังเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลหรืองานที่กำลังทำหรือประมวลผลเกิดความเสียหาย หลักการทำงานของ UPS คือ เมื่อไฟฟ้ามีปัญหา เช่น ไฟดับ หรือมีความแปรปรวน ก็จะมีแบตเตอรี่ภายในยูพีเอสที่จะทำหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้าทันที เพื่อรองรับการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือจะมีการเปลี่ยนจากไฟฟ้าภายนอกมาเป็นไฟฟ้าสำรองในทันที จนกว่าการจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง โดยไม่มีการตัดการทำงานขณะที่ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง ประเภทของเครื่องสำรองไฟฟ้า ก่อนที่เราจะไปดูวิธีเลือกเครื่องสำรองไฟฟ้าให้เหมาะกับการใช้งานนั้น เรามาทำความรู้จักกับประเภทของยูพีเอส สำรองไฟ กันก่อน โดยเครื่อง […]

District Cooling หรือระบบพลังงานรวมศูนย์ คืออะไร และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Alfa Laval plate heat exchanger) สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างไร

District Cooling หรือระบบพลังงานรวมศูนย์ คืออะไร และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Alfa Laval plate heat exchanger) สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างไร   ต้นทุนทางด้านพลังงานนับเป็นปัจจัยที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นทางด้านการผลิต การจัดการ การบำรุงรักษาและอื่น ๆ การลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานได้เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มีการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานให้มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเกิดแนวทางใหม่ ๆ ในการบริหารและจัดการทางด้านการใช้พลังงานที่ช่วยให้การใช้พลังงานนั้นก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ปัจจุบันมีการใช้พลังงานปริมาณเพิ่มขึ้นในอัตราสูงขึ้นทุกปี การใช้พลังงานยังคงแปรสภาพของสะสารจากเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติไปเป็นความร้อนและก๊าซคาร์บอน ซึ่งมีผลทำให้โลกร้อนขึ้นและเกิดก๊าซเรือนกระจก สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันมีความต้องการเฉพาะพลังงานไฟฟ้าที่ประมาณ 12,000 เมกะวัตต์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองก็จะประสบปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้ทันกับความต้องการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าในอดีตก็ให้ความสำคัญเพียงผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบสายส่งเท่านั้น กระบวนการผลิตไฟฟ้าจึงไม่ได้คำนึงถึงการสูญเสียความร้อน กล่าวคือ พลังงานเชื้อเพลิง 100 ส่วนจะกลายเป็นพลังงานไฟฟ้าเพียง 50 ส่วน พลังงานที่เหลือจะถูกทิ้งไป หากเราสามารถนำพลังงานเชื้อเพลิงนี้มาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นก็จะทำให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างคุ้มค่าและยังจะช่วยลดมลภาวะจากความร้อนด้วย District Cooling คืออะไร District Cooling คือระบบการนำความร้อนที่ทิ้งจากโรงไฟฟ้ามาใช้ในการทำน้ำเย็นแล้วใช้น้ำเย็นนี้ไปใช้ทำความเย็นให้กับระบบปรับอากาศทำให้อาคารไม่ต้องมีเครื่องทำความเย็นของตัวเองซึ่งทำให้ความต้องการไฟฟ้าลดลงเป็นอย่างมากเนื่องจากโดยทั่วไปเครื่องทำความเย็นในระบบปรับอากาศจะใช้ไฟฟ้าครึ่งหนึ่งของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร หรือในอีกความหมายหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า District Cooling คือ การผลิตความเย็นหรือความร้อนจากโรงผลิตความร้อน/ความเย็นขนาดใหญ่แบบรวมศูนย์ แล้วจึงส่งความร้อน/ความเย็นดังกล่าวไปยังผู้ใช้หลายรายที่อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ ผ่านทางระบบท่อหุ้มฉนวนใต้ดิน […]

Net Zero คืออะไร มีความสำคัญกับโลกของเราอย่างไร?

ส่องความหมายและความสำคัญของ Net Zero Net Zero หรือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ มีคำนิยามที่หลากหลาย จึงขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ Net Zero หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์คือแนวคิดในการจัดการเพื่อทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์ Net Zero คืออะไร? การทำให้เกิดความสมดุลย์กันระหว่างปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (เป็นหนึ่งใน แก๊สเรือนกระจก (Greenhouse gases) ซึ่งเป็นแก๊สที่มีอยู่ตามธรรมชาติและไม่เป็นอันตรายหากมีในปริมาณน้อย) และปริมาณการดูดซับ กักเก็บและชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมของมนุษย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมุ่งสู่ Carbon Neutrality และ Net Zero Emission ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ และการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้น  เรื่อย ๆ จนส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน Net Zero คือ การกำจัดก๊าซเรือนกระจกออกจากบรรยากาศโดยกระบวนการกำจัดคาร์บอน Net Zero จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยจากกิจกรรมของมนุษย์มีภาวะสมดุลกับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก หรืออาจจะกล่าวได้ว่า การไม่ปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนี้เพิ่มขึ้นไปในชั้นบรรยากาศอีก โดยทำได้ทั้งลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือชดเชยด้วยการกำจัดก๊าซดังกล่าวเท่ากับจำนวนที่ปล่อยออกไปนั่นเอง การสร้างสมดุลให้กับสภาพภูมิอากาศของโลกด้วยวิธีการจำกัดและกำจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net […]

อัปเดท 20 เครื่องมือช่างแอร์จำเป็นต้องมีในปี 2023

เข้าสู่ปี 2023 กันแล้ว ช่างแอร์มือเก๋าหรือช่างแอร์มือใหม่หลายๆท่านก็อาจจะมามีแผนที่จะซื้อเครื่องมือช่างแอร์ชุดใหม่เพื่อมาทดแทนเครื่องมือช่างแอร์ที่ใช้งานกันอยู่ปัจจุบันที่อาจจะเกิดการชำรุดเสียหาย หรือต้องการเครื่องมือที่ตอบโจทย์ในการทำงานที่หลากหลายขึ้น หรือช่างที่เป็นมือใหม่ที่กำลังมองหาชุดเครื่องมือที่จะพร้อมทำงานกัน ในบทความนี้แสงชัยกรุ๊ปจะมาแนะนำสินค้าเครื่องมือช่างแอร์ที่น่าใช้งาน ณ ปัจจุบัน รวมมาให้เลยว่ามีสินค้าใหม่ตัวไหนที่น่าสนใจน่าใช้งานบ้าง ในปี 2023 นี้ ไม่ว่าจะมือเก่าหรือมือใหม่ต้องมีติดตัวเอาไว้ไปใช้ในการออกหน้างาน 1.แวคคั่มปั๊ม (Vacuum pump) แวคคั่มปั๊มหรือปั๊มสุญญากาศ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือช่างแอร์ที่มีความสำคัญมากๆในการติดตั้งแอร์ ระบบปรับอากาศและทำความเย็น โดยจะใช้ในการทำสุญญกาศ ดูดอากาศออกจากระบบเพื่อทำให้ความดันต่ำลงจนเป็นสุญญากาศทำให้ความชื้นและน้ำระเหยออกจากระบบให้หมด เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่มีการเจือปนของน้ำและความชื้น ตัวแวคคั่มปั๊มเองหลักจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Vacuum Single Stage และ Vacuum Two Stage ซึ่งความต่างของการใช้งานก็สามารถดูได้ที่นี่เลย โดยในปี 2022-2023 ที่ผ่านมาทางด้านของ TASCO ก็ได้มีการพัฒนาสินค้ารุ่นใหม่เพื่อตอบสนองการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น   สินค้าเกจวัดน้ำยาดิจิตอลที่น่าสนใจ 2023 TB430SZ TB430DZ TZ150TK-220 TZ150TL-220     2.เกจวัดน้ำยาแอร์แบบดิจิตอล (Digital Manifold Gauge) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดค่าความดันภายในระบบเพื่อการตรวจซ่อม,ใช้ในการเติมน้ำยาแอร์หรือสารทำความเย็น และใช้ในกระบวนการทำสุญญากาศร่วมกับแวคคั่มปั๊ม ในปัจจุบันเกจวัดน้ำยาที่ช่างหลายๆท่านใช้งานก็จะเป็นแบบเข็มธรรมดา […]

แสงชัยกรุ๊ปปันสร้างยิ้ม บริจาคข้าวสาร ชุดปฐมพยาบาล และแพมเพิส ให้แก่วัดพระบาทน้ำพุและชุมชน

เมื่อวัน ศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 แสงชัยกรุ๊ปโดย คุณดรุณมณี อัศวนิเวศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายเเละการตลาด บริษัท แสงชัยแอร์ควอลิตี้ จำกัด มอบข้าวสาร จำนวน 2 กระสอบ ชุดปฐมพยาบาล 9 ชุด ฟูกที่ไม่ได้ใช้ให้กับวัดพระบาทน้ำพุ และมอบ แพมเพิส จำนวน 7 ลัง ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนสมุทรสาคร และ ชุมชนวัดนาคกลาง ทั้งหมด 28 ครัวเรือน

Precision Air Conditioning (PAC) คืออะไร

Precision Air Conditioning (PAC) คืออะไร สำคัญต่อห้องเซิร์ฟเวอร์อย่างไร Precision Air Conditioning (PAC) หรือ Precision Cooling ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เป็นระบบสำหรับห้องที่ต้องการควบคุณอุณหภูมิและความชื้นพิเศษ โดยเครื่องปรับอากาศ (PAC) สามารถควบคุมสภาวะอากาศได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเหมาะใช้งานในห้องคอมพิวเตอร์, ห้อง Data Center ห้องโทรคมนาคม และห้อง Laboratory เพราะเป็นห้องที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอย่างมาก โดยทั่วไประบบเหล่านี้ประกอยด้วยเครื่องปรับอากาศ พัดลม และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถลดการใช้พลังงานและต้นทุนให้เหลือน้อยที่สุด Comfort Cooling และ Precision Air Conditioning (PAC) ต่างกันอย่างไร Comfort Cooling การปรับอากาศเพื่อความสบาย คือ การปรับภาวะอากาศสำหรับผู้อาศัยในพื้นที่นั้นให้มีความรู้สึกสบาย โดยทั่วไปแล้วการปรับอากาศเพื่อความสบายจะนิยมใช้ในอาคารที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ เช่น บ้าน สำนักงาน และร้านค้าปลีก เพื่อให้สภาพแวดล้อมในร่มสะดวกสบายสำหรับผู้คน ไม่จำเป็นต้องรักษาระดับอุณหภูมิหรือความชื้นที่แม่นยำมากนัก ในทางกลับกัน Precision Air Conditioning […]

แนะนำอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศและทำความเย็นสีเขียว by Sangchaigroup

แนะนำ อุปกรณ์ระบบปรับอากาศประหยัดพลังงาน และทำความเย็นสีเขียว by Sangchaigroup #Sangchaigreensolution   ในปัจจุบันเทรนด์การรณรงค์เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นที่สนใจและเกิดการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งการกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นโยบายต่างๆของทั้งภาครัฐและบริษัทเอกชนที่ต้องการลดมลภาวะที่ก่อให้เกี่ยวผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และหากพูดถึงอุตสาหกรรมระบบทำความเย็นหรือระบบปรับอากาศ ในปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาโปรดักต์ที่สนับสนุนเทรนด์การรณรงค์เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม มากมายหลากหลายประเภทการใช้งาน และถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในบทความนี้ เราจะมาแนะนำสินค้าในระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นสีเขียว ที่จัดจำหน่ายโดยแสงชัยกรุ๊ป   1.GMCC R290 คอมเพรสเซอร์สำหรับตู้เย็นตู้แช่จากแบรนด์ GMCC ที่ใช้งานร่วมกับสารทำความเย็น R290 ที่นำมาใช้แทนสารทำความเย็นรุ่นเก่าอาทิ R22 เป็นต้น เป็นสารทำความเย็นที่มีค่าการทำลายชั้นโอโซน = 0 (ODP) และมีค่าการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ต่ำกว่าสารทำความเย็นชนิดเก่ามาก  จึงไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนและไม่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน แต่มีข้อเสียตรงสามารถติดไฟได้ GMCC R290 ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นที่สูงขึ้น และเสียงมีการทำงานที่เงียบด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม : คอมเพรสเซอร์ GMCC R290     2.Honeywell R448 Refrigerant สารทำความเย็น Solstice® N40 หรือ […]

แวคคั่มปั๊ม (Vacuum Pump) คืออะไร สำคัญแค่ไหนในงานติดตั้งแอร์

แวคคั่มปั๊ม (Vacuum Pump) คืออะไร สำคัญแค่ไหนในงานติดตั้งแอร์   แวคคั่มปั๊ม (Vacuum Pump)  หรือเครื่องทำสุญญากาศ เป็นเครื่องมือที่ทำหน้าที่ในการสร้างสุญญากาศในระบบปรับอากาศ โดยหลักการทำงานของเครื่องแวคคั่มปั๊มจะทำการดูดอากาศ และความชื้นไม่ให้หลงเหลือในระบบ ออกผ่านทางวงจรท่อทางเดินสารทำความเย็น หรือท่อน้ำยาแอร์ ประเภทของเครื่องแวคคั่มปั๊ม เครื่องแวคคั่มปั๊ม (Vacuum Pump) ที่ใช้ในงานติดตั้งระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ เครื่องแวคคั่มปั๊ม 1 จังหวะ และ เครื่องแวคคั่มปั๊ม 2 จังหวะ โดยความแตกต่างของเครื่องแวคคั่มปั๊ม 2 ชนิดนี้คือ เครื่องแวคคั่มปั๊มแบบ 2 จังหวะ จะมีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงกว่า และสามารถทำสุญญากาศได้ในระดับที่ต่ำกว่า แวคคั่มปั๊ม (Vacuum pump) 1 Stage กับ 2 Stage ทำงานอย่างไร ?   แวคคั่มปั๊มแบบชั้นเดียว (1 Stage) จะมีห้องทำสุญญากาศเพียง 1 ห้อง […]

ฮีทปั๊ม (Heat Pump)ผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูง

ฮีทปั๊ม (Heat pump) คืออะไร/มีหลักการทำงานอย่างไร?   ฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน คืออะไร? พลังงานความร้อน ถูกนำมาใช้มากมายทั้งในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรมการผลิต ใช้ในอาคารสำนักงาน หรือในโรงงานต่างๆ เพื่อทำความร้อนภายในอาคาร การทำความร้อนจะใช้พลังงานจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันด้วยความต้องการที่จะประหยัดพลังงานให้มากขึ้น และควบคุมการปล่อย CO2 เพื่อป้องกันสภาวะโลกร้อน ฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน จึงเป็นทางเลือกในการให้พลังงานความร้อนอีก   รูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถนำเอาพลังงานความร้อนของระบบทำความเย็นหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ปั๊มความร้อน คือ เครื่องจักรสำหรับผลิตน้ำร้อนหรือเครื่องทำความร้อน นิยมใช้ในโรงแรม โรงพยาบาลและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำร้อน โดยอาศัยหลักการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งที่มีความร้อนสูงกว่าเพื่อมาผลิตน้ำหรืออากาศร้อน ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เป็นเครื่องทำความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า เมื่อเทียบกับเครื่องทำความร้อนแบบอื่นเนื่องจากอาศัยหลักการถ่ายเท ทำให้ใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องทำความร้อนที่ใช้ฮีทเตอร์ อาจกล่าวสรุปได้ว่า ฮีทปั๊ม (Heat Pump) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งที่มีความร้อนสูงกว่าเพื่อมาผลิตน้ำหรืออากาศร้อนโดยใช้อุปกรณ์เช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศแต่สามารถใช้ความร้อนที่ออกจากเครื่องเพื่อไปทำน้ำร้อนหรือลมร้อนส่วนความเย็นที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นผลพลอยได้ ในวงจรสารทำความเย็นจะมีอุปกรณ์สำคัญ 4 ส่วน คือ      […]

แสงชัย อิควิพเม้นท์ ยกระดับการจัดการ เพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วย ISO 14001

แสงชัย อิควิพเม้นท์ ยกระดับการจัดการ เพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วย ISO 14001 ภาพบรรยากาศ กิจกรรมการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 14001  เรื่องดี ๆ ที่ “แสงชัย กรุ๊ป” ทำได้เพื่อสิ่งแวดล้อมของเรา บริษัท แสงชัย อิควิพเม้นท์ จำกัด ผู้ให้บริการออกแบบและผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ นำโดย คุณวรเทพ อัศวนิเวศน์ รองประธานกรรมการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของปัญหาสิ่งแวดล้อม มีการออกแบบนโยบายบริษัทฯ ที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เชิงอุตสาหกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามระเบียบให้ดีที่สุด  เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ อย่างการจัดการสถานที่ปฎิบัติงาน ให้มีมาตรการ การป้องกัน ส่งเสริม และดูแลสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย ข้อกำหนด และมาตรฐานต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กร ในด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนภายในองค์กร ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ “มุ่งมั่นปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษ เป็นมิตรกับชุมชน ปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับข้อบังคับ”  แสงชัย กรุ๊ป […]

ทำความรู้จัก 7 กลุ่มธุรกิจของ แสงชัยกรุ๊ป

ทำความรู้จัก 7 กลุ่มธุรกิจของ แสงชัยกรุ๊ป แสงชัยกรุ๊ป เราคือผู้จัดจำหน่ายและให้บริการระบบทำความเย็น ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า พร้อมบริการแบบครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์กว่า 40 ปี เราต่อยอดธุรกิจ ขยายออกไปถึง 7 กลุ่ม ซึ่งได้มีการดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้น การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการลดการใช้พลังงาน ด้วยโซลูชั่นของแสงชัยกรุ๊ป Energy saving solution 1. กลุ่มธุรกิจ ระบบปรับอากาศ กลุ่มธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์ และชิ้นส่วน ที่ใช้ภายในระบบปรับอากาศ เช่น คอมเพรสเซอร์,อุปกรณ์ควบคุมการไหล, อุปกรณ์สำหรับงานติดตั้ง-ซ่อม-บำรุงสำหรับระบบปรับอากาศ มากกว่า 10,000 รายการ จากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก 2. กลุ่มธุรกิจ ระบบทำความเย็น กลุ่มธุรกิจ ผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายโซลูชั่น สำหรับงานระบบทำความเย็น ทั้งในเชิงพาณิชย์จนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน และประสิทธิภาพสูง พร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบระบบและบริการงานด้านวิศวกรรม โดยวิศวกรเฉพาะทาง 3. กลุ่มธุรกิจ ระบบจ่ายไฟฟ้า กลุ่มธุรกิจ […]

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate heat exchangers)

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น Plate heat exchangers คือ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น หรือ Plate heat exchangers (PHE) คือ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้แผ่นโลหะในการถ่ายโอนความร้อนระหว่างของเหลวสองชนิดโดยนำเอาแผ่นโลหะสำหรับแลกเปลี่ยนความร้อนหลาย ๆ แผ่นมาเรียงกันแล้วให้ของเหลวไหลผ่านในช่องว่างแต่ละแผ่นสลับกัน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate heat exchangers) นักวิจัยชาวอังกฤษ ชื่อ Dr. Richard Seligman ได้มีการประดิษฐ์ขึ้นในปี ค.ศ.1923 เป็นเครื่องแรกเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม ต่อมาในปี ค.ศ. 1930 ได้มีการนำแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมมาใช้ผลิตแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนและมีการพัฒนาให้สามารถรับความดัน ณ จุดใช้งานได้มากขึ้นกว่าเดิม ปัจจุบันเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนมีประสิทธิภาพมากพอสำหรับการแลกเปลี่ยนทั้งความร้อนและความเย็น * ความร้อนจะถูกถ่ายเทผ่านผนังกั้นซึ่งมักจะทำด้วยโลหะบางชนิด   เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate Heat Exchanger) มีหลักการทำงานอย่างไร? หลักการทำงานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Plate Heat Exchanger) ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน โดยเป็นการนำเอาแผ่นโลหะหลาย ๆ แผ่นมาเรียงกัน แล้วให้ของเหลวไหลผ่านในช่องว่างแต่ละแผ่นสลับกัน ดังนั้นของเหลวทั้งสองชนิดจะไม่สัมผัสกันโดยตรง การถ่ายเทความร้อนจึงเกิดขึ้นผ่านพื้นที่หน้าตัดของแต่ละแผ่น ซึ่งแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน ถูกออกแบบให้มีลายนูนเป็นลอน […]

1 2 3 6