ทำไมต้องใช้ แอมโมเนีย?


แอมโมเนียถูกนำมาใช้ครั้งแรกในอุตสาหกรรมทำความเย็น ปี 1876 ด้วยเครื่องอัดไอระเหย โดย Carl Von Linde

ในสมัยก่อน CFC (Chlorofluorocarbons) ถือเป็นสารเคมีที่ไม่เป็นอันตราย และมีความเสถียรภาพมาก
ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่สามารถวิจัยได้ในสมัยนั้น CFC จึงได้รับความนิยม และเป็นที่รู้จักมาก เลยทำให้คนไม่ค่อยรู้จักแอมโมเนีย แต่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และตู้แช่อาหาร

ในปี 1980 เริ่มมีผลกระทบที่เป็นอันตรายของสารทำความเย็น CFC ทำลายชั้นโอโซน และภาวะโลกร้อน จึงส่งผลให้พิธีสารมอนทรีออล (1989) เกือบทุกประเทศลงนามเพื่อควบคุม, ยับยั้ง, และรณรงค์ให้ลดการผลิตและการใช้ CFC เช่นเดียวกับสาร HCFC

หลายประเทศในยุโรปได้หยุดใช้สารทำความเย็นของ HCFC จึงทำให้แอมโมเนียได้รับความไว้ใจ เพราะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

ข่าวสารและบทความแนะนำ