ประเภทสินค้า

ทำไมต้องใช้ แอมโมเนีย?


แอมโมเนียถูกนำมาใช้ครั้งแรกในอุตสาหกรรมทำความเย็น ปี 1876 ด้วยเครื่องอัดไอระเหย โดย Carl Von Linde

ในสมัยก่อน CFC (Chlorofluorocarbons) ถือเป็นสารเคมีที่ไม่เป็นอันตราย และมีความเสถียรภาพมาก
ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่สามารถวิจัยได้ในสมัยนั้น CFC จึงได้รับความนิยม และเป็นที่รู้จักมาก เลยทำให้คนไม่ค่อยรู้จักแอมโมเนีย แต่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และตู้แช่อาหาร

ในปี 1980 เริ่มมีผลกระทบที่เป็นอันตรายของสารทำความเย็น CFC ทำลายชั้นโอโซน และภาวะโลกร้อน จึงส่งผลให้พิธีสารมอนทรีออล (1989) เกือบทุกประเทศลงนามเพื่อควบคุม, ยับยั้ง, และรณรงค์ให้ลดการผลิตและการใช้ CFC เช่นเดียวกับสาร HCFC

หลายประเทศในยุโรปได้หยุดใช้สารทำความเย็นของ HCFC จึงทำให้แอมโมเนียได้รับความไว้ใจ เพราะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!