ภาพบรรยากาศความสุขในวันพิเศษของแสงชัยครั้งนี้ มีการแจกข้าวสารหอมมะลิให้กับเพื่อน ๆ ชาวแสงชัยทุกคน

#Sangchaigivingday

ภาพบรรยากาศความสุขในวันพิเศษของแสงชัยครั้งนี้ มีการแจกข้าวสารหอมมะลิให้กับเพื่อน ๆ ชาวแสงชัยทุกคน

เนื่องในโอกาสวันเกิดคุณดรุณมณี อัศวนิเวศน์ หนึ่งในผู้บริหารของแสงชัย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 จึงมีการแจกข้าวหอมมะลิให้เพื่อนๆพนักงาน โดยมอบหมายให้คุณเดือนเพ็ญ พินิจพรชัย ผู้จัดการฝ่ายบุคคล เป็นตัวแทนในการดำเนินการในครั้งนี้ เพื่อส่งมอบความสุขให้กับทุกๆคน

แสงชัยกรุ๊ปใส่ใจทุกความเป็นอยู่ของเพื่อนๆพนักงานทุกคน 🙂

ข่าวสารและบทความแนะนำ