แสงชัยกรุ๊ป จัดโครงการเด็กดี มีป๋าดัน ปีที่ 13

แสงชัยกรุ๊ป จัดโครงการเด็กดี มีป๋าดัน ปีที่ 13 โครงการสนับสนุนด้านการศึกษา และการพัฒนาการเรียน บุตรของพนักงานประจำบริษัท แสงชัย กรุ๊ป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษา

เข้าสู่ปีที่ 13 แล้ว กับโครงการ “เด็กดี มีป๋าดัน” ของทางแสงชัยกรุ๊ปที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงาน เสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับบุตรของพนักงาน เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคงในวันข้างหน้า

โดยทางแสงชัยกรุ๊ป ได้จัดโครงการ “เด็กดี มีป๋าดัน”เป็นประจำทุกปี จนถึงปีนี้มีการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

ในนามตัวแทนพนักงานแสงชัยกรุ๊ป ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้เล็งเห็นอนาคตของเยาวชน และจัดโครงการดีๆ เพื่อช่วยสนับสนุนด้วยค่ะ

ข่าวสารและบทความแนะนำ