แสงชัยกรุ๊ปร่วมสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แสงชัยกรุ๊ปร่วมสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 คุณวรพงศ์ อัศวนิเวศน์ ประธานกรรมการ แสงชัยกรุ๊ป และคุณสุภา อัศวนิเวศน์ ผู้อำนวยการแผนกการเงิน ได้ร่วมสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน

 

ข่าวสารและบทความแนะนำ