Chill Talk นัดพบผู้บริหาร กับ พนักงานใหม่

Chill Talk นัดพบผู้บริหาร กับ พนักงานใหม่

เพราะการสร้างความประทับใจลูกค้า ต้องเริ่มจาการใส่ใจกับพนักงานก่อน แสงชัยกรุ๊ป จึงได้ทำเคมเปญ “Chill Talk นัดพบผู้บริหารกับพนักงานใหม่” 

โดยภายในมีการจัดกิจกรรม Team Building และ Workshop ให้พนักงานใหม่แต่ละแผนกได้ทำความรู้จักกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร และยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เกี่ยวกับแนวทาง หรือขอเสนอแนะในการพัฒนาองค์กร และตัวพนักงาน ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ในช่วงสุดท้ายได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารระดับสูง มาพูดคุยเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อการทำงานที่สอดคล้องกันในทุกระดับ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ไม่หยุดพัฒนา เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า แสงชัยกรุ๊ป ยังเปิดรับสมัครพนักงานอยู่อีกหลายอัตรา ดูได้ที่นี่ 

https://sangchaigroup.com/career/job-opportunity

ข่าวสารและบทความแนะนำ