เช็คเกอร์

Job Description

  • บรรจุ/แพคสินค้าลงกล่องเพื่อส่งตามออเดอร์
  • ตรวจ เช็คคุณภาพสินค้า จัดเตรียมสินค้าตามออเดอร์
  • ตรวจนับสต๊อกสินค้า แพคกิ้งงานเตรียมส่งออก
  • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Profile & Qualifications Required

  • เพศชาย-หญิง
  • สามารถปฏิบัติงานที่ศาลายาได้

แบบฟอร์มสมัครงาน