เจ้าหน้าที่เซอร์วิส (Customer Service)

Job Description

 • ทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ และไส้กรอง
 • ให้คำแนะนำและตอบคำถามลูกค้า เกี่ยวกับอายุการใช้งานของ Filtter
 • แนะนำวิธีการใช้งานเครื่องฟอกอากาศเบื้องต้นกับลูกค้าได้
 • เก็บค่าสินค้ำและบริการจากลูกค้าให้ถูกต้อง
 • รักษาภาพลักษณ์ของการบริการให้เป็นที่ประทับใจของลูกค้า
 • ช่วยเหลือแผนกขนส่ง ส่งสินค้า รับสินค้า (เมื่อมีงานด่วน)
 • แจ้งปัญหาที่พบในการบริการลูกค้าให้ผู้บังคับบัญชีทราบ

Profile & Qualifications Required

 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • การศึกษาระดับมัธยมต้นขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทาง กรุงเทพฯและปริมณฑล
 • รักงานบริการ
 • มีรถจักรยานยนต์และใบขับขี่

แบบฟอร์มสมัครงาน