พนักงานส่งสินค้า

Job Description

งานด้านเตรียมสินค้า
 • เบิกสินค้าจากคลังสินค้า
 • เคลื่อนย้ายสินค้าสู่ลานจัดส่ง
 • ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ากับเอกสาร
งานด้านจัดสินค้าขึ้นรถ
 • ตรวจสอบสภาพพื้นที่ภายในรถขนส่ง
 • จัดเรียงสินค้าบนรถ
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า
 • ดำเนินการส่งสินค้า
 • บันทึกข้อมูลลงในเอกสารขนส่ง
 • ทำความสะอาดรถหลังส่งของเรียบร้อยแล้ว

Profile & Qualifications Required

 • เพศชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานที่ศาลายาได้

แบบฟอร์มสมัครงาน