ประเภทสินค้า

 • UPS

Digital Marketing Officer

Job Description

 • ทำการตลาดผ่าน Social Networkช่องทางต่างๆ เช่น Facebook,Twitter,Lazada,Online Shopping Website ต่างๆ ให้โดดเด่นน่าสนใจและทันสมัยอยู่เสมอ
 • วางแผนและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางOnline / Social Media เพื่อสร้างยอดขาย โดยเน้นการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า,การจัดกิจกรรมทางการตลาด,การจัดโปรโมชั่นต่างๆ รวมถึงการตอบคำถามที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • วิเคราะห์คู่แข่ง,พฤติกรรมการเข้าชมและการซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางOnline เพื่อนำข้อมูลมาปรับกลยุทธ์การขายให้ดียิ่งขึ้น
 • สรุปภาพรวมและจัดทำรายงานส่งผู้บังคัญบัญชา

Profile & Qualifications Required

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 – 32 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการตลาด Online อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจด้าน Online&Digital; Marketing
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถทำงาน จ-ส 8.15-17.15น.ได้ (ทำสองเสาร์ วันเสาร์ เลิก 14.00 น.)

แบบฟอร์มสมัครงาน