Direct Sales (เครื่องฟอกอากาศ)

Job Description

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าประเภทเครื่องฟอกอากาศ สำหรับกลุ่มลูกค้าภาครัฐ ภาคเอกชน โรงพยาบาล บริษัท และอื่นๆ
 • ตั้งยอดขายเพื่อเป็นเป้าหมายในการขาย
 • ติดต่อลูกค้าใหม่ รวมถึงรักษาฐานลูกค้าเดิม
 • เพิ่มจำนวนลูกค้าให้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • จัดทำยอดขายแผนกทั้งรายเดือน และรายปี
 • นำเสนอรายละเอียดในการทำงาน เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อปรับปรุงงานให้มีคุณภาพ

Profile & Qualifications Required

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ขายสินค้าเครื่องฟอกอากาศ 1-2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะการนำเสนอที่ดี สามารถใช้งาน PowerPoint ,Excel ,Word ได้ดี
 • มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • หากสื่อสารได้หลายภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน