พนักงานขับรถ (กระบะตู้ทึบ)

Job Description

  • เก็บเงินและเช็ค และวางบิลของบริษัท
  • จัดส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา
  • จัดเตรียมสินค้าในการนำส่ง
  • นำส่งเอกสารต่างๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Profile & Qualifications Required

  • เพศชาย อายุ 19-35 ปี
  • ประถมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
  • ประสบการณ์ส่งเอกสาร รับเช็ค เก็บบิล อย่างน้อย 1 ปี
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
  • สามารถปฏิบัติงานที่ศาลายาได้

แบบฟอร์มสมัครงาน