ช่างซ่อมบำรุง

Job Description

  • รับผิดชอบงานเชื่อมเหล็ก
  • งานซ่อมบำรุงภายในคลังสินค้า
  • ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงาน
  • วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น แจ้งปัญหาที่พบให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ กรณีที่ไม่สามารถตัดสินใจเองได้

Profile & Qualifications Required

  • เพศชาย-หญิง อายุ 18-35 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการเชื่อมจะพิจารณาพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงานที่ศาลายาได้
  • มีความละเอียดรอบคอบ และมีความประณีต

แบบฟอร์มสมัครงาน