เจ้าหน้าที่วางแผนการสั่งซื้อสินค้า (Planning)

Job Description

 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การพยากรณ์ สำหรับคาดการณ์ในการขาย
 • ทำงานร่วมกับทีมการตลาดเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการขาย กลุ่มสินค้า และโปรโมชั่น
 • ประชุมกับฝ่ายขายเพื่อสรุปปริมาณการขาย สำหรับการเติมสต๊อกที่คลังสินค้า และตรวจดูให้แน่ใจว่ามีระดับสต๊อกที่เหมาะสม
 • กำหนดการประชุมร่วมกับทีมผู้บริหาร (ฝ่ายขาย/การตลาด) อัพเดทปริมาณการขาย และระดับสินค้าคงคลัง
 • นำเสนอและนำโซลูชันไปใช้เพื่อปรับปรุงความแม่นยำในการพยากรณ์ความต้องการ
 • ติดตามข้อมูลการจัดซื้ออย่างใกล้ชิด ถ้ามีความเสี่ยงหรือมีข้อผิดพลาด ต้องรีบแก้ไข เพื่อเป็นการป้องกันสินค้าขาดสต๊อก
 • อัพเดตตัวแปรที่เกี่ยวกับการพยากรณ์ เวลานำ ปริมาณการสั่ง อยู่เสมอ
 • วิเคราะห์ระดับสินค้าคงคลังเพื่อระบุและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าคงคลังส่วนเกินและ ล้ำสมัยไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ประชุมกับฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด หาวิธีผลักดันกรณีสินค้าไม่เคลื่อนไหว
 • จัดทำรายงานแนวโน้มสินค้าคงคลัง อายุสินค้า ให้กับผู้บริหาร

Profile & Qualifications Required

 • อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาสถิติ , วิศวกรรมอุตสาหการ , การจัดการซัพพลายเชน
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และวางแผน 2-3 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel , Power Point ได้เป็นอย่างดี
 • หากสื่อสารได้หลายภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน