Programmer

Job Description

  • พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรและบริษัทในเครือ
  • พัฒนาระบบใหม่ เพื่อนำมาใช้แทนระบบเดิม โดยให้มีความยุ่งยากน้อยที่สุด
  • ปรับปรุงระบบปัจจุบัน ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตลอด
  • ดูแลระบบ และจัดการ Database ของ server
  • Support และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบต่างๆ ให้กับ user
  • จัดทำรายงานแนวโน้มสินค้าคงคลัง อายุสินค้า ให้กับผู้บริหาร

แบบฟอร์มสมัครงาน