เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ)

Job Description

  • ประสานงานติดต่อกับฝ่ายขาย เพื่อซัพพรอท์ด้านงานขาย
  • ประสานงานติดต่อตามที่ได้รับมอบหมายได้
  • จัดทำเอกสารต่างๆ
  • ติดตามเอกสารงานขายต่างๆ
  • จัดทำเอกสารเพื่อส่งต่อหน่วยงานภายในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ภายในระยเวลาที่กำหนด

Profile & Qualifications Required

  • จบการศึกษาระดับ ปวช-ปวส.ปริญาตรี ตามประสบการณ์
  • หากมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

แบบฟอร์มสมัครงาน