ประเภทสินค้า

Service

Job Description

 • ติดตั้ง ประกอบ และแก้ไขอุปกรณ์ที่ชำรุดตามใบเปิดงานจากฝ่ายขาย
 • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับแจ้ง
 • ติดต่อประสานงาน เกี่ยวกับปัญหาเบื้องต้นและอธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาที่ได้รับแจ้ง
 • Stand by งาน commissioining
 • ปฏิบัติงานในส่วนของ PM
 • วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นและการแก้ไข และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อหัวหน้างาน

Profile & Qualifications Required

 • จบการศึกษาระดับปวส. - ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถอ่านแบบและมีความเข้าใจวงจรไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าได้

แบบฟอร์มสมัครงาน

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!