ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

รับสิทธิ์ประกันผลิตภัณฑ์ Milwaukee เพิ่ม 6 เดือน เมื่อซื้อสินค้าจาก Sangchai Group เท่านั้น

โดยกรอกรายละเอียดในฟอร์มรับประกัน (เฉพาะเครื่องมือไร้สาย)

*เงื่อนไขการรับประกันจะไม่ครอบคลุมข้อบกพร่องหรือความเสียหายจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  1. การซ่อม ถอด หรือดัดแปลง โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ช่างของบริษัทฯ
  2. การเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนอะไหล่ที่ไม่ใช่อะไหล่แท้
  3. การใช้งานที่ผิดวิธีหรือนอกเหนือจากข้อแนะนำการใช้ในคู่มือ
  4. ชิ้นส่วนที่สึกหรอจากการใช้งานปกติ เช่น แปรงถ่าน สายไฟ ปลั๊ก หัวจับคอสว่าน
  5. การขนส่ง การละทิ้งจนทำให้เกิดความเสียหาย อุบัติเหตุทุกประเภท
  6. การใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าต่างจากที่ระบุไว้ หรือความเสียหายจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า
  7. ภัยธรรมชาติ ความชื้น สนิม
  8. มีการแก้ไข ดัดแปลงรหัสหมายเลขเครื่องหรือสูญหาย
  9. ผู้ซื้อไม่สามารถแสดงใบรับประกัน หรือใบเสร็จ หรือหลักฐานการซื้อ
  10. การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

แบบฟอร์มใบสมัครรับประกันเพิ่ม (Warranty Form)