4 ประโยชน์สำคัญของห้องเย็น Maxcool

ห้องเย็นสำเร็จรูป Maxcool เข้ามามีบทบาทสำคัญในเรื่องของการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จำพวก เนื้อสัตว์ อาหาร และ อาหารแปรรูป ปัจจัยที่สำคัญของการใช้ห้องเย็น คือการรักษาระดับอุณหภูมิให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ความสำคัญถึงระยะเวลาในการเก็บสินค้าในห้องเย็นเพื่อรอการขนส่ง หรือ จัดจำหน่าย 

บทบาทอีกด้านหนึ่งของห้องเย็นสำเร็จรูป นั้นคือ เป็นแหล่งสำรองผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของกิจการ หรือ ผู้ที่ประกอบกิจการให้ความสำคัญ เนื่องจากการที่ใช้ห้องเย็นเก็บผลิตภัณฑ์ในธุรกิจสามารถวางแผนการกระจายสินค้า รวมทั้งเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ห้องเย็น Maxcool มีประโยชน์ด้านใดบ้าง?

การใช้งานทั่วไป

ห้องเย็น Maxcool สามารถทำอุณหภูมิตั้งแต่ -20 จนถึงอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ซึ่งช่วยในเรื่องของการชะลอ และ ยับยั้งการเสื่อมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จำพวกอาหาร และประกอบกับห้องเย็นสำเร็จรูป Maxcool สะดวกในขนย้าย หรือ ยกไปตั้งตามจุดต่าง ๆ ได้ตามต้องการ 

การสำรอง และ การกระจายสินค้า 

การเก็บผลิตภัณฑ์ด้วยห้องเย็น Maxcool มีห้องเย็นที่ออกแบบสำหรับเป็นแหล่งสำรองสินค้า เพื่อรอการขนส่ง นั้นคือรุ่น Chilled room หรือ ห้องชิล ที่มีอุณหภูมิ -5 ถึง 10 องศาเซลเซียสเซียลเซียส เป็นรุ่นที่นิยมใช้ในการเก็บสินค้าชั่วคราว ซึ่งจะช่วยในการควบคุม และ วางแผนการจัดการสต๊อกสินค้าได้เป็นอย่างดี

ธุรกิจขนาดเล็ดเล็กจนถึงใหญ่ 

นอกจากนี้ห้องเย็นสำเร็จรูปเคลื่อนที่ Maxcool สามารถใช้งานได้หลากหลาย ยกตัวอย่างรุ่น Semi – Freezing room หรือ ห้องเก็บและแช่แข็ง  เป็นรุ่นห้องเย็นที่สามารถแช่แข็งอาหารให้เป็น Frozen food ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำไปแช่ และ มีความคุ้มค่าในการลงทุน

ความสำคัญต่อการดำเนินนโยบายของภาครัฐ

หลาย ๆ คนอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไป ด้วยห้องเย็นสำเร็จรูป เข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จำพวกอาหารสด หรือ แม้กระทั่งอาหารแปรรูป ให้คงอยู่ตามมาตรฐานตามหน่วยงานภาครัฐ อาทิ เช่น กระทรวงสาธารณสุข หรือ กรมการอาหารและยา (อย.)

สรุปโดยรวมการใช้ห้องเย็นสำเร็จเก็บผลิตภัณฑ์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้คงความสด ซึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มสนใจ หรือ จะใช้ห้องเย็นสำเร็จรูป ต้องคำนึงถึงอุณหภูมิที่จะใช้งานจริง และ มาตรฐานของอุปกรณ์ทำความเย็น เนื่องจากการสร้างห้องเย็นมีราคาสูง ควรเลือกบริษัทรับสร้างห้องเย็นที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบห้องเย็น ที่ตอบโจทย์ และ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่แช่ โดยห้องเย็น Maxcool By Sangchai มีห้องเย็นสำเร็จรูปหลัก ๆ อยู่ 3 รุ่น ได้แก่

1.ห้องเย็นสำเร็จรูป แบบ Chilled room 
อุณหภูมิการใช้งาน -5 ถึง 10 °C

2.ห้องเย็นสำเร็จรูป แบบ Freezing room 
อุณหภูมิการใช้งาน  -10 ถึง -20 °C -20 ถึง -10 

3.ห้องเย็นสำเร็จรูป แบบ Semi-Freezing room 
อุณหภูมิการใช้งาน  -10 ถึง -20 °C   -20 ถึง -10

 

แนะนำ สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อด่วน สามารถสอบถามผ่าน Line@Maxcool หรือ 099-145-9066, 061-771-0987 และ 063-393-2072

ข่าวสารและบทความแนะนำ