5 เหตุผล ที่ต้องใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน กับงาน HVAC/R

ถ้าคุณทำงานในด้านระบบปรับอากาศหรือระบบทำความเย็น และจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ง่ายต่อการค้นพบปัญหา ให้ภาพที่ชัดเจน ที่จะสามารถอธิบายปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างชัดเจนว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้น และคุณสามารถแก้ไขมันได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำไมคุณต้องใช้ กล้องถ่ายภาพความร้อน วันนี้เราเลยนำตัวอย่างเหตุการณ์จริง ที่กล้องถ่ายภาพความร้อน มาช่วยตรวจสอบปัญหาหน้างานได้ครับ

กล้องถ่ายภาพความร้อน

1. กล้องถ่ายภาพความร้อน FLIR สามารถตรวจสอบได้ว่าในระบบคอยล์ร้อนที่ติดตั้งมีปัญหา สารทำความเย็นมีค่าต่ำผิดปรกติ หรือแม้แต่เกิดการรั่วไหล

กล้องถ่ายภาพความร้อน

2. กล้องถ่ายภาพความร้อน FLIR สามารถตรวจสอบปัญหาของท่อได้ว่ามีการรั่วหรือมีการเสื่อมของฉนวนของท่อ ซึ่งจะส่งผลให้ระบบ HVAC/R สูญเสียประสิทธิภาพ และเพิ่มค่าใช้จ่ายมากยึ่งขึ้น

กล้องถ่ายภาพความร้อน

3. ปัญหาทางด้านไฟฟ้า ถ้าใช้วิธีตรวจสอบด้วยวิธีการทั่วไปอาจจะใช้เวลานานมากแต่กล้องถ่ายภาพความร้อนจะสามารถทำให้คุณเห็นแผงวงจรที่เกิดการฟิวส์ขาดและมีการต่อวงจรไฟฟ้าที่ไม่ดี

4. กล้องถ่ายภาพความร้อน สามารถแสดงลักษณะการแผ่ความร้อนทำให้แสดงตำแหน่งที่เกิดปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทำให้คุณประหยัดเวลาให้การซ่อมแซม

5. กล้องถ่ายภาพความร้อนสามารถตรวจจับอุณหภูมิในคอยล์ได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้สามารถตรวจสอบระบบได้ว่าระบบทำงานถูกต้องตามที่กำหนดหรือไม่

กล้องถ่ายภาพความร้อน ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อีกมากมาย หากสนใจรายละเอียด กล้องถ่ายภาพความร้อน FLIR สามารถติดต่อเราได้ที่นี้ 02-446-5656 ต่อ 3210

ข่าวสารและบทความแนะนำ