Alfa Laval Plate heat exchanger

📷 ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ทาง #SangchaiGroup ได้รับเกียรติจากบริษัท Alfa Laval (Thailand) จำกัด
มาให้ความรู้ในหัวข้อ “Alfa Laval Plate heat exchanger”
โดยมีจุดประสงค์ในการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ , ข้อแนะนำในการใช้งาน , กลยุทธ์การขายและข้อได้เปรียบในการขาย เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ 😁👍


 

ข่าวสารและบทความแนะนำ