เพิ่มประสิทธิภาพห้องเย็นด้วยระบบ FIFO

ก่อนที่จะทราบถึงหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องระบบ FIFO จะช่วยเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในห้องเย็นยังไง ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า FIFO ก่อน  คำว่า FIFO หรือ First in First out  คือ ระบบการจัดการสินค้าเข้า-ออก โดยการนำสต๊อกที่เข้าก่อนออกมาใช้ก่อน เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดกับมูลค่าของสินค้าที่มีอยู่ เนื่องจากมีผู้ใช้ห้องเย็นจำนวนมากที่ยังมีปัญหาระบบการจัดการไม่ดีพอทำให้การจัดเก็บสินค้าไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดี ระบบ FIFO จะเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในห้องเย็นให้มีการจัดการที่ดีมากยิ่งขึ้น

ธุรกิจอะไรบ้างที่ต้องใช้ห้องเย็น

 • ห้างสรรพสินค้า
 • ธุรกิจร้านอาหาร
 • ขายส่ง – ปลีกของสด 
 • โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป
 • ธุรกิจการประมง หรือ โรงชำแหละสัตว์
 • ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร

การนำระบบ FIFO จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในด้านใดบ้าง

การควบคุม (Controlling) ปัจจัยข้อแรก คือ การมีห้องเย็นสำเร็จรูปจะเข้ามาเพิ่มระบบการเก็บสินค้าในธุรกิจให้มีประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด ซึ่งห้องเย็นจะช่วยควบคุมปัจจัยเรื่องของสภาพแวดล้อมของธรรมชาติที่อยู่นอกเหนือการควบคุม โดยห้องเย็นสามารถควบคุมอุณหภูมิและความดันให้คงที่และเสถียรได้ รวมทั้งยังเพิ่มความสะดวกโดยการติดตามการทำงานของห้องเย็น ผ่านระบบ Cloud ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นที่ห้องเย็นจะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิและควบคุมการจัดระบบ FIFO ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้น

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) กล่าวคือ ห้องเย็นสำเร็จรูปที่เป็นระบบปิด และ มีการวางผังการจัดสินค้าเป็นระเบียบ จะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของวัตถุดิบสูญเสียมูลค่าซึ่งมีผลต่อคุณภาพโดยตรงต่อธุรกิจ รวมถึงการวางแผนผังในระบบ FIFO ในเรื่องของจุดวางสินค้าเข้ามาก่อน เข้ามาหลัง เพื่อง่ายต่อการขนถ่ายสินค้าเข้าออกจากห้องเย็น

การพยากรณ์และวางแผน (Forecasting and Planning) อีกปัจจัยที่ห้องเย็นจะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการจัดระบบ FIFO นอกเหนือจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเรียงสินค้า และการสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสภาพแวดล้อม ซึ่ง 2 ข้อที่กล่าวมาด้านบนจะส่งผลต่อ การวางแผนเพื่อสั่งซื้อสินค้าสำหรับเข้ามาเป็น Stock ในอนาคต ซึ่งข้อนี้การที่เรามีห้องเย็นจะช่วยให้ผู้ที่ดำเนินการมองเห็นภาพรวมในภาพใหญ่มากยิ่งขึ้น และ ทำให้เพิ่มความสะดวกในการเช็กสินค้าในห้องเย็นจากการวางสินค้าเป็นชั้น หรือ พื้นที่ ที่กำหนดไว้

ความแตกต่างของการแช่สินค้าในห้องเย็น กับ ตู้แช่ ที่เห็นถึงการจัดการของ FIFO

ตู้แช่ทั่วไปกับระบบ FIFO

สินค้าที่เข้าก่อน = อยู่ล่างสุด
สินค้าที่ออกก่อน = อยู่บน

ข้อดี :

 1. ขนาดเล็ก
 2. ราคาถูกกว่าห้องเย็น
 3. ขนย้ายสะดวก เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด
 4. เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก หรือ ร้านค้าทั่วไป
 5. คนนิยมใช้มากกว่าห้องเย็น

ข้อเสีย :

 1. สินค้าที่เข้าก่อนจะถูกสินค้าที่เข้ารอบหลังทับไปเรื่อยๆ
 2. ยากต่อการหยิบสินค้าออก

ห้องเย็นสำเร็จรูปกับระบบ FIFO

สินค้าที่เข้าก่อน = กำหนดได้
สินค้าที่ออกก่อน = กำหนดได้

ข้อดี :

 1. พื้นที่กว้าง
 2. มีชั้นในการจัดการวางสินค้า
 3. เก็บสินค้าได้จำนวนมาก
 4. ง่ายต่อการหยิบสินค้าเข้า – ออก
 5. ติดตามระยะเวลาของสินค้าเข้าออกได้

ข้อเสีย

 1. ไม่เหมาะสำหรับพื้นที่ที่จำกัด
 2. หาบริษัทที่ได้มาตรฐานในการสร้างยาก
 3. ราคาค่อนข้างสูง

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญนอกเหนือจากการจัดระบบสินค้าแล้ว การมีห้องเย็นสำเร็จรูปผสมผสานกับการใช้ระบบ FIFO จะช่วยเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการวางแผนด้านต้นทุนของกิจการนั้น ๆ ซึ่งจะนำไปสู่ การวางแผนการจัดการสินค้าที่มีอยู่ ลดการสูญเสียคุณภาพของสินค้า โดยสรุปการมีห้องเย็นสำเร็จรูปและนำระบบ FIFO มาช่วยในการจัดการ จะช่วยภาพประสิทธิในระบบเก็บสินค้า ให้มีความคล่องตัว และ สะดวกต่อการวางแผนธุรกิจของคุณในอนาคตมากยิ่งขึ้น การสร้างห้องเย็นควรคำนึงถึงบริษัทที่รับเหมาในเรื่องของมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ เนื่องจากห้องเย็นมีราคาที่สูง Maxcool By Sangchai เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากการดำเนินการทุกขั้นตอนในการสร้างห้องเย็นหนึ่งห้องดำเนินการโดยวิศวกรมืออาชีพ และ มีงบประมาณชัดเจนในการสร้าง หมดปัญหาเรื่องงบบานปลาย

ห้องเย็นสำเร็จรูป MAXCOOL มีกี่ประเภท

1. ห้อง Chiller Room

ห้องเย็นที่เหมาะสำหรับแช่อาหารทั่วไป ซึ่งมีอุณหภูมิการทำงานที่ 5 ถึง 10 องศา เปรียบเสมือนตู้เย็นขนาดใหญ่ สามารถรักษาวัตถุดิบให้คงความสด ซึ่งจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

เหมาะสำหรับสินค้าประเภทใด

 • ผัก – ผลไม้
 • เนย นม ชีส ครีม และ โยเกิร์ต
 • อาหารกระป๋อง

ห้อง Semi-Freezer Room

ห้องเย็นที่เหมาะสำหรับแช่แข็งและเก็บวัตถุดิบ โดยทำงานที่อุณหภูมิ -20  ถึง -10  องศา เป็นห้องที่ออกมาให้เหมาะสมกับการใช้งานแช่แข็งของสด เพื่อแช่แข็งวัตถุดิบตามระยะเวลาที่ควรเป็นไป โดยสินค้าที่เข้าแนะนำให้เป็นของสด

เหมาะสำหรับสินค้าประเภทใด

 • เนื้อไก่สด
 • อาหารทะเลสด

ห้อง Freezer Room

ห้องเย็นที่เหมาะสำหรับแช่แข็งอาหารสำเร็จรูป เนื่องจากการทำงานของห้องเย็นประเภทนี้จะทำงานที่อุณหภูมิติดลบตลอดเวลา โดยมีอุณหภูมิ ประมาณ -20  ถึง -10  องศา นอกจากห้องเย็นยังมีความจำเป็นในการใช้เก็บสินค้าเพื่อรอการขนส่งอีกด้วย

เหมาะสำหรับสินค้าประเภทใด

 • อาหารแพ็คสำเร็จรูป
 • เนื้อสัตว์ที่ผ่านการแช่แข็งมาแล้ว
 • น้ำแข็ง

สนใจสร้างห้องเย็นสำเร็จรูป ติดต่อ Maxcool ที่เบอร์  091-557-6560 (คุณบอส) และ 063-3932072  (คุณขวัญ) เฟซบุ๊ก ห้องเย็นสำเร็จรูป Maxcool by Sangchaigroup

ข่าวสารและบทความแนะนำ