มาตรฐานตู้ไฟฟ้า IEC 61439

คือ มาตรฐานในการออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงดันตํ่า (Low Voltage Switchgear and Controlgear Assemblies) หรือที่เรียกว่า ตู้ไฟฟ้า โดยตู้ไฟฟ้าแรงดันต่ำ ใช้ระบบไฟฟ้า 3 เฟส หรือ 1 เฟส ที่ความถี่ 1000 เฮิรตซ์ สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ (A.C.) โดยขนาดแรงดันไฟฟ้าต้องไม่เกิน 1000 โวลต์ สำหรับ ไฟฟ้ากระแสตรง (D.C.) โดยขนาดแรงดันไฟฟ้าต้องไม่เกิน 1500 โวลต์ ใช้เกี่ยวกับงานผลิตไฟฟ้า จ่ายไฟฟ้า การแปลงผันพลังงานไฟฟ้า การควบคุมบริภัณฑ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า

บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ จำกัด ผลิตสินค้าภายใต้มาตรฐาน IEC 61439-1,-2,-3 ใช้อุปกรณ์ส่วนควบคุมที่ได้รับมาตรฐานสากล และใช้บัสบาร์มาตรฐาน DIN และ IEC มีเครื่องจักรที่ทันสมัย มาตรฐานสูงเพื่อรองรับความต้องการของตลาดตู้สวิชบอร์ดในอนาคต โดยมีมาตรฐานดังต่อไปนี้…

IEC 61439-1: General rules

เป็นกฎเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบและตรวจสอบการออกแบบ ประกอบไปด้วยข้อกําหนดและเงื่อนไขในการบริการ ความต้องการในก่อสร้าง ความต้องการในการตรวจสอบ และคุณสมบัติทางเทคนิค

IEC 61439-1: General rules

IEC 61439-2: Power Switchgear and Controlgear ASSEMBLIES

งานประกอบสวิตช์เกียร์และคอนโทรลเกียร์ ใช้ในการควบคุมป้องกันและแยกอุปกรณ์ไฟฟ้าออกจากระบบ สวิตช์เกียร์ ถูกใช้ในการตัดไฟออกจากอุปกรณ์เพื่อความสะดวกในระหว่างการทำงาน และเพื่อเแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดจากปลายทาง

IEC 61439-2: Power Switchgear and Controlgear ASSEMBLIES

IEC 61439-3: Distribution Boards

Distribution Boards (DB) หรือ ตู้ควบคุมไฟฟ้ารอง โดยจะรับไฟมาจากตู้ MDB จากนั้นจ่ายไฟไปยังแผงควบคุมไฟฟ้าย่อย แล้วแจกจ่ายไปยังตู้โหลดต่างๆ

IEC 61439-3: Distribution Boards

IEC 61439-6: Busbar Trunking Systems

BUSBAR เป็นโลหะตัวนําไฟฟ้ามักทำมาจากทองแดง ทองเหลือง หรืออลูมิเนียม สถานีตู้ ไฟฟ้า หรือ แผงสวิตช์ ทำหน้าที่รับและจ่ายกระแสไฟฟ้า ในการเลือกใช้ BUSBAR ควรพิจารณาคุณสมบัติ ดังนี้ ควรมีความต้านทานต่ำ มีความแข็งแรงทางกลสูงโดยเฉพาะด้านแรงดึง แรงอัด และแรงฉีก มีความต้านทานต่อการกัดกร่อนและแรงกระทำสูง ความต้านทานของพื้นผิวต่ำ  สามารถดัดและตัดต่อได้สะดวก

รูปตัวอย่างจากหน้างานจริง

สรุป

ความปลอดภัยขณะที่ตู้ไฟฟ้าปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งสําคัญรวมถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตตู้ไฟฟ้าต้องมีความแข็งแรงคงทนต่อความผิดพร่องใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายต่างๆ ได้ ดังนั้นการออกแบบ การผลิตและการเลือกใช้อุปกรณ์ของตู้ไฟฟ้าควรได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยด้วย

หากสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมจากเรา ติดต่อเราได้ที่นี้ หรือโทรหาเราได้ที่ 02-446-5656 ต่อ 3103,3104 หรือ 061-785-8114 , 087-500-2517 ทำความรู้จักเราได้ที่นี้

ข่าวสารและบทความแนะนำ