บทสัมภาษณ์ คุณสิทธิพัฒน์ อัศวนิเวศน์ ถึงทิศทางและอนาคตของแสงชัยกรุ๊ป

คุณสิทธิพัฒน์ อัศวนิเวศน์ ผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ และ การตลาด กลุ่มบริษัท แสงชัยกรุ๊ป ได้ให้สัมภาษณ์กับวารสารสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย Keep Kool ฉบับ 57 ถึงทิศทางและการดำเนินงานในอนาคตของ แสงชัยกรุ๊ป

คุณสิทธิพัฒน์  อัศวนิเวศน์  ผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ และ การตลาด กลุ่มบริษัท แสงชัยกรุ๊ป

1.  แนะนำภาพรวมธุรกิจของบริษัท

แสงชัยกรุ๊ปฯ คือผู้นำเข้า ผลิต และ จัดจำหน่าย อุปกรณ์ในระบบทำความเย็น , ระบบปรับอากาศ และ ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า พร้อมให้บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร  ตั้งแต่การออกแบบระบบเบื้องต้น การเลือกอุปกรณ์ ไปจนถึงการตรวจเช็คระบบ  โดยปัจจุบันสินค้าของบริษัทเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ทั้งในภาคธุรกิจ และ ภาคอุสาหกรรม อาทิ ธุรกิจ ซูปเปอร์มาร์เก็ต , โรงแรม , ร้านอาหาร , ห้างสรรพสินค้า ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม และ ศูนย์กระจายสินค้า

2.  ความเป็นมาของบริษัท

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทแสงชัย ก่อตึ้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527  โดยคุณสุวิทย์  อัศวนิเวศน์ ในเริ่มแรกเราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ อาทิเช่น คอมเพรสเซอร์ , ท่อทองแดง , ข้อต่อ-ข้องอ, วาล์วในระบบปรับอากาศ ฯลฯ  โดยเราได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายคอมเพรสเซอร์แบรนด์ Copeland Scroll ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ  ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จากนั้นจึงทำให้เราได้มองเห็นช่องทางขยายสินค้าเข้าไปในกลุ่มของระบบทำความเย็น และธุรกิจงานระบบวิศวกรรมอื่น ๆ  โดยปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบวิศวกรรม กว่า 10,000 รายการ และจากหลากหลายแบรนด์ อาทิ Emerson , Hitachi , KMCT, Cambridge , Honeywell, LUVE, Siemens , Maxcool , CAREL , Elitech ฯลฯ

3.  พันธกิจ และ วิสัยทัศน์ หลักของบริษัท

วิสัยทัศน์ของเราคือ การเป็นผู้นำด้านการให้บริการเกี่ยวกับระบบทำความเย็น และไฟฟ้าอย่างครบวงจร ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เราจึงมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นเลิศทั้งด้านคุณภาพสินค้าและบริการ และ  เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าในยุคปัจจุบัน 

4.  ทิศทาง และ แนวทางการวางแผนการตลาดในอนาคตของบริษัท

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เราพบว่าลูกค้าหลายราย เริ่มลงทุนกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในงานระบบมากขึ้น  บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที่จะนำเสนอสินค้าที่เป็นนวัตกรรม ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ ช่วยประหยัดพลังงาน และ ลดภาวะโลกร้อน ให้แก่ระบบของลูกค้า

5.  ความสามารถด้านการแข่งขันทั้งตลาดใน และ นอกประเทศ

แสงชัยกรุ๊ปฯ มีผลิตภัณฑ์ที่ครบครันหลากลาย เหมาะแก่ความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ  อีกทั้งสินค้าที่จัดจำหน่ายยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่  และความจำเป็นของลูกค้า ประกอบกับการบริการหลังการขาย และคลังสินค้าที่มีสินค้าสต๊อคพร้อมอยู่แต่ละมุมเมือง ทำให้สามารตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที  ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างแพร่หลายในการมอบหมายให้เราเป็นส่วนหนึ่งในงานโครงการต่อๆไป  เช่นเดียวกันกับการส่งออกในต่างประเทศ การที่เรามี Partner หรือ Distributer ที่ดี ตลอดจนสินค้าที่มีการสต๊อคไว้อย่างพอเพียงทำให้เราสามารถแข่งขัน และให้บริการลูกค้าในต่างประเทศได้

6.  จุดแข็งของบริษัทที่จะสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า

นอกจากมีสินค้าที่มีคุณภาพ ตามที่เรียนในข้างต้น เรายังมุ่นเน้นการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำหรับระบบทำความเย็นเราแบ่งงานแบ่งงานบริการเป็น 3 ส่วนงานหลัก ได้แก่

  1. งานด้านการอบรมให้ความรู้ ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในระบบทำความเย็น เราสามารจัดอบรมให้ความรู้แก่ลูกค้า และ  คู่ค้า ต่าง ๆ โดยเรามีห้องประชุมสำหรับจัดอบรม ณ สำนักงานใหม่ที่ตลิ่งชัน โดยห้องสามารถจัดอบรมได้มากกว่า 140 คน  ซึ่งเราสามารถสอนทฤษฎี และมีกิจกรรม work shopให้ลูกค้า ผู้ใช้งานระบบได้ลองปฏิบัติด้วยตนเอง  และมีการวัดผลการเรียนการสอนได้จริงจากการทำแบบทดสอบ Pre Test – Post Test โดยท่านใดผ่านการอบรมก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง จากทางเรา
  2. งานด้านการตรวจเช็คงานระบบ  เรามีทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  และมีอุปกรณ์พร้อมสำหรับการเก็บข้อมูล การรายงานผลจากการตรวจเช็คอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้การทำงานของระบบเป็นไปอย่างราบเรียบ
  3. งานด้านโปรเจคประหยัดพลังงาน  ปัจจุบันเราได้เพิ่มส่วนงานที่ดูแลทางด้านการเป็นที่ปรึกษาในการนำเสนอโปรเจคประหยัดพลังงานให้กับองค์กร / ธุรกิจต่างๆ โดยมีการวัดค่าพลังงาน คำนวน เปรียบเทียบ ซึ่งทีมวิศวกรจะทำงานร่วมกับฝ่ายขายและลูกค้า  เพื่อเข้าเก็บข้อมูลและหา Solution ในการประหยัดพลังงานให้กับลูกค้า  โดยลูกค้าจะสามารถตัดสินใจได้จากรายงานที่มีการประเมินให้ดูเบื้องต้นว่าหากมีการปรับเปลี่ยน Solution ตามที่แนะนำแล้วจะสามารถประหยัดค่าพลังงานลงได้อย่างไร หรือมีมูลค่าเท่าไร

7.  ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง และ ครองตลาด

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่มีชื่อเสียงและครองตลาดมานานกว่า 20 ปี  ก็จะ เป็นกลุ่มสินค้าในเครื่องทำความเย็น  ไม่ว่าจะเป็นชุดคอยล์ร้อนแบบพื้นฐานทั่วไป  แบบดิจิตอลรวมศูนย์ หรือ แบบอินเวอร์เตอร์รวมศูนย์   รวมทั้งชุดคอมเพรสเซอร์ Rack   ยี่ห้อ Emerson  และ  Maxcool ชุดคอยล์เย็น  ยี่ห้อ  Luve   Cabero  และ Eco  นำเข้าจากยุโรปและจีน   อุปกรณ์ในระบบน้ำยาต่างๆ  ยี่ห้อ Emerson  และ Sanhua    สารทำความเย็น  ยี่ห้อ Honeywell  และ เครื่องมือช่างทำความเย็น ยี่ห้อ Tasco  เป็นต้น    

สินค้าที่นำเข้า  จัดจำหน่าย  หรือ ประกอบโดยทางโรงงานของแสงชัย   เราเน้นในเรื่องของการออกแบบสินค้า   โดยมีเป้าหมาย 4 อย่าง  

  1. สินค้านั้นต้องมีคุณภาพบวกนวัตกรรม  
  2. ต้องติดตั้งและเซอร์วิสง่าย  
  3. ต้องประหยัดพลังงาน 
  4. ราคาต้องไม่แพงเกินไป   

เหตุผลก็เพื่อที่จะรองรับความต้องการและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน   ของกลุ่มลูกค้าคนสำคัญของเรา   ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มร้านค้าสะดวกซื้อ  ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ไฮเปอร์มาร์เก็ต  และ กลุ่มโรงงานผลิตและแปรรูปอาหารที่มีความต้องการห้องเย็น   เป็นต้น   

8.  นโยบายของการบริการหลังการขาย

ปัจจุบันภาคการบริการถือเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจ  งานบริการหลังการขายจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทางแสงชัยฯ ให้ความสำคัญอย่างมากเช่นกัน  โดยเรามีทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมให้คำแนะนำในการคำนวณ หรือเลือกใช้สินค้า และเข้าช่วยเหลือที่หน้าไซต์งานด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับงานบริการหลังการขาย ตลอดจนมีการทำรายงานผลจากการตรวจเช็คอย่างเป็นขั้นตอนและเชื่อถือได้จากบริษัทผู้ผลิต  เพื่อส่งให้ลูกค้าอีกที

ข่าวสารและบทความแนะนำ