เครื่องอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคได้ 99.9%

โอโซน คือ โมเลกุลที่ประกอบขึ้นจากอะตอมของออกซิเจน 3 อะตอม (O3) มีโครงสร้างที่ไม่เสถียร ดังนั้น จึงสามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นก๊าซออกซิเจนได้ โอโซนนั้นมีความสามารถในการทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ได้เกือบทุกชนิด ทั้งในน้ำและในอากาศ มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่รุนแรง และเร็วกว่าคลอรีน โอโซนจะเข้าไปจับโมเลกุลของสารปนเปื้อนและทำลายย่อยสลายสารปนเปื้อนนั้น โดยการเปลี่ยนโครงสร้างของสารให้เล็กลง  โอโซนเป็นก๊าซที่มีโครงสร้างไม่เสถียร หลังทำปฏิกิริยาโอโซนจะแปรสภาพกลับเป็นก๊าซออกซิเจนซึ่งไม่เป็นอันตราย หรือส่งผลกระทบใดๆต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยก๊าซโอโซน OZ-14G Ozone Fumigator INTRONICS

ก๊าซโอโซนทำลายเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค เช่น Coronavirus

Coronavirus เป็นหัวข้อข่าวเด่นในวันนี้ พวกเราเรียนรู้ทุกวันที่จะทำยังอย่างไรให้ไวรัสมันตาย  มีหลากหลายวิธีในการฆ่าเชื้อไวรัส ซึ่งโอโซนมีประสิทธิภาพถึง 99% สามารถฆ่าเชื้อโรค เช่น ไข้หวัด SARS และโคโรนาไวรัส (Coronavirus) Coronavirus (COVID-19) คืออะไร ?   เป็นโคโรนาไวรัสพันธุ์ใหม่ ที่ไม่เคยพบในมนุษย์มาก่อน  Coronavirus (COVID-19) มีความเกี่ยวข้องกับไวรัสซาร์ส (COV-2)  ตามที่องค์การอนามัยโลก ( WHO ) ระบุว่า Coronaviruses เป็นกลุ่มไวรัสขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดา ไปจนถึงโรคที่รุนแรงมากขึ้น เช่น โรคทางเดินหายใจในตะวันออกกลาง (MERS-CoV) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS-CoV)

ก๊าซโอโซนฆ่าไวรัสอย่างไร ?

ก๊าซโอโซนได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัส SARS ได้ โครงสร้างของ SARS แทบจะเหมือนกับ Coronavirus (COVID-19) จึงค่อนข้างที่จะเชื่อได้ว่าโอโซนสามารถฆ่าเชื้อ Coronavirus ได้เหมือนกัน ขณะนี้มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 17 ฉบับ ที่พิสูจน์ว่าก๊าซโอโซนสามารถทำลายเชื้อ coronavirus ได้

coronavirus เป็นไวรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มีสารพันธุกรรมเป็นอาร์เอ็นเอ(RNA) ถือเป็น“ ไวรัสที่ถูกห่อหุ้ม” ซึ่ง ไวรัสที่ถูกห่อหุ้ม (ประกอบด้วย โปรตีนคลุมด้วยกลุ่มคาร์โบไฮเดรท ยื่นออกไปจากอนุภาคไวรัส) มักจะไวต่อปฏิกริยาทางเคมี เช่น สบู่ สารที่เป็นเบส  ในการศึกษาที่ผ่านมา 99% ของไวรัสได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายหลังจากสัมผัสกับโอโซน 30 วินาที  โอโซนจะทำลายไวรัสโดยทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ได้เกือบทุกชนิด ทั้งในน้ำและในอากาศ มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่รุนแรง และเร็วกว่าคลอรีน โอโซนจะเข้าไปจับโมเลกุลของสารปนเปื้อนและทำลายย่อยสลายสารปนเปื้อน ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ RNA

เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยก๊าซโอโซน OZ-14G OZONE FUMIGATOR ใหม่ จาก INTRONICS เป็นเครื่องที่สามารถผลิตโอโซนความเข้มข้นสูง 

  • เพื่อใช้ฆ่าเชื้อ COVID-19 SAR MERS H5IN1 ฯลฯ
  • กำจัดกลิ่นที่อาจตกค้างอยู่ภายในห้อง เชื้อราอันเป็นสาเหตุของกลิ่นอับชื้น 
  • ขจัดกลิ่นควันบุหรี่ กลิ่นสี และกลิ่นเฟอร์นิเจอร์
  • ฆ่าเชื้อที่เกาะติดอยู่ตามแผ่นกรอง ท่อลมระบบปรับอากาศ 

โดยบนเครื่องจะมีหน้าจอแสดงสถานะระดับความเข้มข้นของก๊าซโอโซน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานเพียงแค่ 30-60 นาที บ้านก็กลับมาสะอาด ปลอดเชื้อได้….และมาพร้อมกับ

เครื่องสลายก๊าซโอโซน OZ-NEU Ozone Neutralizer INTRONICS

เครื่องสลายก๊าซโอโซน INTRONICS OZ-NEU Ozone Neutralizer 

ที่จะทำหน้าที่เร่งสลายก๊าซโอนโซนให้กลายเป็นออกซิเจนได้เร็วกว่าปกติ โดยปกติโอโซนจะสลายตัวกลับเป็นออกซิเจน ภายในเวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนาน ก็จะลดเวลาเหลือเพียง 45 – 180 นาที INTRONICS OZ-14G Ozone Fumigator ใช้เวลาในการทำงานน้อย เพียงแค่ 15-60 นาที

กระบวนการอบฆ่าเชื้อ 30 นาที (30 ตร.ม.)

สามารถตั้งเวลาในการอบห้อง โดยเปรียบเทียบเวลาและขนาดห้องได้ดังนี้
ห้องขนาด 5 – 15 ตร.ม. ตั้งเวลาเพียง 15 นาที
ห้องขนาด 16 – 30 ตร.ม. ตั้งเวลาเพียง 30 นาที
ห้องขนาด 31 – 45 ตร.ม. ตั้งเวลาเพียง 45 นาที
ห้องขนาด 46 – 60 ตร.ม. ตั้งเวลาเพียง 60 นาที

ทว่าการใช้โอโซนเพื่อการฆ่าเชื้อโรค หรือกำจัดกลิ่น จำเป็นต้องใช้โอโซนความเข้มข้นสูงเพื่อให้เกิดผลที่เด่นชัด ความปลอดภัยในการใช้เครื่องผลิตโอโซนจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยการอบโอโซนแต่ละครั้งต้องไม่มีคนอยู่และนำสัตว์เลี้ยงออกจากห้อง

ข้อแนะนำ! ทำความรู้จัก ระดับความเข้มข้นของก๊าซโอโซนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลทั่วไป

ปริมาณโอโซน (ppm)  ต่ำกว่า 0.001 ผู้ที่มีประสาทสัมผัสไว จะสัมผัสกลิ่นได้
ปริมาณโอโซน (ppm)  0.002-0.003 สามารถได้กลิ่นในสถานที่ ที่มีอากาศบริสุทธิ์
ปริมาณโอโซน (ppm)  0.004-0.1 ความเข้มข้นที่อนุญาตให้ใช้ในที่อยู่อาศัย
ปริมาณโอโซน (ppm)  0.1-1 มีกลิ่นชัดเจน
ปริมาณโอโซน (ppm)  1-3 ระคายเคืองคอ ไอ มีน้ำมูก
ปริมาณโอโซน (ppm)  3-5 ปวดศรีษะ ทางเดินหายใจแห้ง

องค์กรต่างๆได้กำหนดมาตรฐานความเข้มข้นของโอโซนในอากาศไว้ดังนี้
องค์กรอนามัยโลก (WHO)  : ปริมาณโอโซนต่อระยะเวลา 8 ชั่วโมง = 0.12 ppm
กลุ่มสหภาพยุโรป  : ปริมาณโอโซนต่อระยะเวลา 8 ชั่วโมง = 0.10 ppm
สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (EPA)  : ปริมาณโอโซนต่อระยะเวลา 8 ชั่วโมง = 0.08 ppm
กรมควบคุมมลพิษ  : ปริมาณโอโซนต่อระยะเวลา 8 ชั่วโมง = 0.10 ppm

แสงชัย กรุ๊ป ร่วมใจสู้ภัยโควิด -19

ได้มอบเครื่องอบโอโซน จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่ กองบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย และชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อนำใช้สำหรับอบฆ่าเชื้อโรคให้กับอุปกรณ์ ก่อนที่จะส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้นำไปใช้งานภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ โรงพยาบาลในต่างจังหวัดต่อไป

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ จัดส่งฟรี

1. ชุดเครื่องอบและสลายโอโซน ราคา 19,600 บาท สั่งซื้อ คลิก!!

2. ชุดเครื่องอบโอโซนในรถยนต์ ราคา 5,600 บาท สั่งซื้อ คลิก!!

หมดเขตวันที่ 31 มกราคม 2564 เท่านั้น

หากสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมจากเรา ติดต่อเราได้ ที่นี่ หรือโทรหาเราได้ที่ 02-446-5656 ต่อ 3207

ข้อมูลอ้างอิง
Ozone as a Disinfectant to Destroy Pathogens, like the Coronavirus,from
https://www.ozonesolutions.com/knowledge-center/use-ozone-as-a-disinfectant-to-destroy-pathogens-like-the-coronavirus.html