เครื่องอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคได้ 99.9%

โอโซน คือ โมเลกุลที่ประกอบขึ้นจากอะตอมของออกซิเจน 3 อะตอม (O3) มีโครงสร้างที่ไม่เสถียร ดังนั้น จึงสามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นก๊าซออกซิเจนได้ โอโซนนั้นมีความสามารถในการทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ได้เกือบทุกชนิด ทั้งในน้ำและในอากาศ มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่รุนแรง และเร็วกว่าคลอรีน โอโซนจะเข้าไปจับโมเลกุลของสารปนเปื้อนและทำลายย่อยสลายสารปนเปื้อนนั้น โดยการเปลี่ยนโครงสร้างของสารให้เล็กลง  โอโซนเป็นก๊าซที่มีโครงสร้างไม่เสถียร หลังทำปฏิกิริยาโอโซนจะแปรสภาพกลับเป็นก๊าซออกซิเจนซึ่งไม่เป็นอันตราย หรือส่งผลกระทบใดๆต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยก๊าซโอโซน OZ-20G Ozone Fumigator INTRONICS

ก๊าซโอโซนทำลายเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค เช่น Coronavirus

Coronavirus เป็นหัวข้อข่าวเด่นในวันนี้ พวกเราเรียนรู้ทุกวันที่จะทำยังอย่างไรให้ไวรัสมันตาย  มีหลากหลายวิธีในการฆ่าเชื้อไวรัส ซึ่งโอโซนมีประสิทธิภาพถึง 99% สามารถฆ่าเชื้อโรค เช่น ไข้หวัด SARS และโคโรนาไวรัส (Coronavirus) Coronavirus (COVID-19) คืออะไร ?   เป็นโคโรนาไวรัสพันธุ์ใหม่ ที่ไม่เคยพบในมนุษย์มาก่อน  Coronavirus (COVID-19) มีความเกี่ยวข้องกับไวรัสซาร์ส (COV-2)  ตามที่องค์การอนามัยโลก ( WHO ) ระบุว่า Coronaviruses เป็นกลุ่มไวรัสขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดา ไปจนถึงโรคที่รุนแรงมากขึ้น เช่น โรคทางเดินหายใจในตะวันออกกลาง (MERS-CoV) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS-CoV)

ก๊าซโอโซนฆ่าไวรัสอย่างไร ?

ก๊าซโอโซนได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัส SARS ได้ โครงสร้างของ SARS แทบจะเหมือนกับ Coronavirus (COVID-19) จึงค่อนข้างที่จะเชื่อได้ว่าโอโซนสามารถฆ่าเชื้อ Coronavirus ได้เหมือนกัน ขณะนี้มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 17 ฉบับ ที่พิสูจน์ว่าก๊าซโอโซนสามารถทำลายเชื้อ coronavirus ได้

coronavirus เป็นไวรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มีสารพันธุกรรมเป็นอาร์เอ็นเอ(RNA) ถือเป็น“ ไวรัสที่ถูกห่อหุ้ม” ซึ่ง ไวรัสที่ถูกห่อหุ้ม (ประกอบด้วย โปรตีนคลุมด้วยกลุ่มคาร์โบไฮเดรท ยื่นออกไปจากอนุภาคไวรัส) มักจะไวต่อปฏิกริยาทางเคมี เช่น สบู่ สารที่เป็นเบส  ในการศึกษาที่ผ่านมา 99% ของไวรัสได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายหลังจากสัมผัสกับโอโซน 30 วินาที  โอโซนจะทำลายไวรัสโดยทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ได้เกือบทุกชนิด ทั้งในน้ำและในอากาศ มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่รุนแรง และเร็วกว่าคลอรีน โอโซนจะเข้าไปจับโมเลกุลของสารปนเปื้อนและทำลายย่อยสลายสารปนเปื้อน ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ RNA

เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยก๊าซโอโซน OZ-20G OZONE FUMIGATOR ใหม่ จาก INTRONICS เป็นเครื่องที่สามารถผลิตโอโซนความเข้มข้นสูง 

  • เพื่อใช้ฆ่าเชื้อ COVID-19 SAR MERS H5IN1 ฯลฯ
  • กำจัดกลิ่นที่อาจตกค้างอยู่ภายในห้อง เชื้อราอันเป็นสาเหตุของกลิ่นอับชื้น 
  • ขจัดกลิ่นควันบุหรี่ กลิ่นสี และกลิ่นเฟอร์นิเจอร์
  • ฆ่าเชื้อที่เกาะติดอยู่ตามแผ่นกรอง ท่อลมระบบปรับอากาศ 

โดยบนเครื่องจะมีหน้าจอแสดงสถานะระดับความเข้มข้นของก๊าซโอโซน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานเพียงแค่ 30-60 นาที บ้านก็กลับมาสะอาด ปลอดเชื้อได้….และมาพร้อมกับ

เครื่องสลายก๊าซโอโซน OZ-NEU Ozone Neutralizer INTRONICS

เครื่องสลายก๊าซโอโซน INTRONICS OZ-NEU Ozone Neutralizer 

ที่จะทำหน้าที่เร่งสลายก๊าซโอนโซนให้กลายเป็นออกซิเจนได้เร็วกว่าปกติ โดยปกติโอโซนจะสลายตัวกลับเป็นออกซิเจน ภายในเวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนาน ก็จะลดเวลาเหลือเพียง 45 – 180 นาที INTRONICS OZ-20G Ozone Fumigator ใช้เวลาในการทำงานน้อย เพียงแค่ 15-60 นาที

กระบวนการอบฆ่าเชื้อ 30 นาที (30 ตร.ม.)

สามารถตั้งเวลาในการอบห้อง โดยเปรียบเทียบเวลาและขนาดห้องได้ดังนี้
ห้องขนาด 5 – 15 ตร.ม. ตั้งเวลาเพียง 15 นาที
ห้องขนาด 16 – 30 ตร.ม. ตั้งเวลาเพียง 45 นาที
ห้องขนาด 31 – 45 ตร.ม. ตั้งเวลาเพียง 60 นาที

ทว่าการใช้โอโซนเพื่อการฆ่าเชื้อโรค หรือกำจัดกลิ่น จำเป็นต้องใช้โอโซนความเข้มข้นสูงเพื่อให้เกิดผลที่เด่นชัด ความปลอดภัยในการใช้เครื่องผลิตโอโซนจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยการอบโอโซนแต่ละครั้งต้องไม่มีคนอยู่และนำสัตว์เลี้ยงออกจากห้อง

ข้อแนะนำ! ทำความรู้จัก ระดับความเข้มข้นของก๊าซโอโซนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลทั่วไป

ปริมาณโอโซน (ppm)  ต่ำกว่า 0.001 ผู้ที่มีประสาทสัมผัสไว จะสัมผัสกลิ่นได้
ปริมาณโอโซน (ppm)  0.002-0.003 สามารถได้กลิ่นในสถานที่ ที่มีอากาศบริสุทธิ์
ปริมาณโอโซน (ppm)  0.004-0.1 ความเข้มข้นที่อนุญาตให้ใช้ในที่อยู่อาศัย
ปริมาณโอโซน (ppm)  0.1-1 มีกลิ่นชัดเจน
ปริมาณโอโซน (ppm)  1-3 ระคายเคืองคอ ไอ มีน้ำมูก
ปริมาณโอโซน (ppm)  3-5 ปวดศรีษะ ทางเดินหายใจแห้ง

องค์กรต่างๆได้กำหนดมาตรฐานความเข้มข้นของโอโซนในอากาศไว้ดังนี้
องค์กรอนามัยโลก (WHO)  : ปริมาณโอโซนต่อระยะเวลา 8 ชั่วโมง = 0.12 ppm
กลุ่มสหภาพยุโรป  : ปริมาณโอโซนต่อระยะเวลา 8 ชั่วโมง = 0.10 ppm
สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (EPA)  : ปริมาณโอโซนต่อระยะเวลา 8 ชั่วโมง = 0.08 ppm
กรมควบคุมมลพิษ  : ปริมาณโอโซนต่อระยะเวลา 8 ชั่วโมง = 0.10 ppm

แสงชัย กรุ๊ป ร่วมใจสู้ภัยโควิด -19

ได้มอบเครื่องอบโอโซน จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่ กองบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย และชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อนำใช้สำหรับอบฆ่าเชื้อโรคให้กับอุปกรณ์ ก่อนที่จะส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้นำไปใช้งานภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ โรงพยาบาลในต่างจังหวัดต่อไป

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ จัดส่งฟรี

1. ชุดเครื่องอบและสลายโอโซน ราคา 27,000 บาท สั่งซื้อ คลิก!!

2. ชุดเครื่องอบโอโซนในรถยนต์ ราคา 6,500 บาท สั่งซื้อ คลิก!!

หากสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมจากเรา ติดต่อเราได้ ที่นี่ หรือโทรหาเราได้ที่ 02-446-5656 ต่อ 3210 หรือ 061-747-1331

ข้อมูลอ้างอิง
Ozone as a Disinfectant to Destroy Pathogens, like the Coronavirus,from
https://www.ozonesolutions.com/knowledge-center/use-ozone-as-a-disinfectant-to-destroy-pathogens-like-the-coronavirus.html

 

ข่าวสารและบทความแนะนำ