เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate heat exchangers)

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น Plate heat exchangers คือ

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น หรือ Plate heat exchangers (PHE) คือ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้แผ่นโลหะในการถ่ายโอนความร้อนระหว่างของเหลวสองชนิดโดยนำเอาแผ่นโลหะสำหรับแลกเปลี่ยนความร้อนหลาย ๆ แผ่นมาเรียงกันแล้วให้ของเหลวไหลผ่านในช่องว่างแต่ละแผ่นสลับกัน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate heat exchangers) นักวิจัยชาวอังกฤษ ชื่อ Dr. Richard Seligman ได้มีการประดิษฐ์ขึ้นในปี ค.ศ.1923 เป็นเครื่องแรกเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม ต่อมาในปี ค.ศ. 1930 ได้มีการนำแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมมาใช้ผลิตแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนและมีการพัฒนาให้สามารถรับความดัน ณ จุดใช้งานได้มากขึ้นกว่าเดิม

ปัจจุบันเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนมีประสิทธิภาพมากพอสำหรับการแลกเปลี่ยนทั้งความร้อนและความเย็น

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น

* ความร้อนจะถูกถ่ายเทผ่านผนังกั้นซึ่งมักจะทำด้วยโลหะบางชนิด

 

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate Heat Exchanger) มีหลักการทำงานอย่างไร?

หลักการทำงานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Plate Heat Exchanger) ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน โดยเป็นการนำเอาแผ่นโลหะหลาย ๆ แผ่นมาเรียงกัน แล้วให้ของเหลวไหลผ่านในช่องว่างแต่ละแผ่นสลับกัน ดังนั้นของเหลวทั้งสองชนิดจะไม่สัมผัสกันโดยตรง การถ่ายเทความร้อนจึงเกิดขึ้นผ่านพื้นที่หน้าตัดของแต่ละแผ่น ซึ่งแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน ถูกออกแบบให้มีลายนูนเป็นลอน Corrugated เพื่อเพิ่มพื้นที่สัมผัสที่มีประเก็นหรือเชื่อมเข้าด้วยกัน จากนั้นแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน (Plate heat exchangers) จะถูกบีบอัดเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างการจัดเรียงช่องทางการไหลแบบคู่ขนานของของเหลวหนึ่งไหลในช่อง ๆ หนึ่งและอีกของเหลวหนึ่งไหลในอีกช่องทางหนึ่ง

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น

ข้อดีของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate heat exchangers)

 • มีสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสูง เนื่องจากแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนถูกออกแบบให้ของเหลวมีลักษณะการไหลแบบสวนทางกัน อัตราการไหลขนาดเล็กซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแลกเปลี่ยนความร้อนของเหลวที่มีความหนืดสูงและมีการถ่ายเทความร้อนที่แม่นยำ
 • สามารถปรับปริมาณพื้นที่การถ่ายเทความร้อนที่ต้องการสามารถทำได้โดยการเพิ่มหรือลดแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน
 • โครงสร้างมีขนาดเล็ก สามารถลดต้นทุนการติดตั้งเหมาะกับการใช้งานในที่จำกัดและมีราคาถูก
 • ต้องการพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และสามารถติดตั้งในแนวตั้งได้
 • มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งานติดตั้งใช้อุปกรณ์ไม่มากนัก ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักร อาทิ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่การออกแบบ การพัฒนา การผลิต  การใช้งาน การบำรุงรักษา และการสนับสนุนต่าง ๆ เป็นต้น

ข้อแนะนำในการใช้งาน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate heat exchangers)

ของเหลวต้องมีความสะอาด เพราะถ้ามีสิ่งปะปนอยู่ แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนอาจทำให้เกิดตระกลันอุดตันและแตกในที่สุด

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น

ทำไมต้องเลือก เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น Alfa Laval Plate heat exchangers?

Alfa Laval เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกในด้านผลิตภัณฑ์ชั้นหนึ่งในด้านการแลกเปลี่ยน ความร้อน การแยกสาร และการจัดการของเหลว ด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐาน Alfa Laval มีเป้าหมายเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก และเนื่องจากการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ Alfa Laval จึงพัฒนาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate Heat Exchanger)ให้เหมาะกับการใช้งานได้หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

การนำไปประยุกต์ใช้งาน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น  Alfa Laval Plate heat exchangers

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น Alfa Laval Plate heat exchangers สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย อาทิ งานระบบปรับอากาศ งานระบบทำความเย็น เป็นต้น

ตัวอย่างการนำไปใช้ของงานระบบปรับอากาศ

District heating

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น

District cooling

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น

Local cooling

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น

Tap water heating

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น

ตัวอย่างการนำไปใช้ของงานระบบทำความเย็น

Agricultural production

Winter sports

Retail

Private and commercial

Restaurants

Marine refrigeration

แนะนำรุ่น Alfa Laval Plate heat exchangers ที่น่าสนใจ

ปัจจุบันบริษัท แสงชัยกรุ๊ป จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่าย Alfa Laval Plate heat exchangers อย่างเป็นทางการ

Alfa Laval CB

Copper Brazed

Alfa Laval DOC

Dedicated Oil Cooler

Alfa Laval AC

Alfa Chill

Alfa Laval AXP

Alfa X-treme Pressure

Alfa Laval Industrial

 HVAC Line

คุณสมบัติของ Plate heat exchangers  รุ่น Alfa Laval CB – Copper Brazed

 • ขีดจำกัดความดันและอุณหภูมิ สามารถใช้กับงานแรงดันสูงสุด คือ 32 บาร์/464 psi
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ CB ประกอบด้วย CB CBH และ CBXP ที่สามารถทนแรงดันสูงสุด 85 บาร์/1232 psi
 • ช่วงอุณหภูมิคือ: -196 ถึง 225 องศาเซลเซียส/ -321 ถึง 437 องศาฟาเรนไฮต์

คุณสมบัติของ Plate heat exchangers  รุ่น Alfa Laval DOC – Dedicated Oil Cooler

 • ขีดจำกัดความดันและอุณหภูมิ สามารถใช้กับงานแรงดันสูงสุด คือ 40 บาร์/580 psi
 • ช่วงอุณหภูมิคือ: -196 ถึง 225 องศาเซลเซียส/ -321 ถึง 437 องศาฟาเรนไฮต์

คุณสมบัติของ Plate heat exchangers  รุ่น Alfa Laval AXP – Alfa X-treme Pressure

 • ขีดจำกัดความดันและอุณหภูมิ สามารถใช้กับงานแรงดันสูงสุด คือ 154 บาร์/2233 psi
 • ช่วงอุณหภูมิคือ: -196 ถึง 225 องศาเซลเซียส/ -321 ถึง 437 องศาฟาเรนไฮต์

คุณสมบัติของ Plate heat exchangers  รุ่น Alfa Laval AC – Alfa Chill

 • ขีดจำกัดความดันและอุณหภูมิ สามารถใช้กับงานแรงดันสูงสุด คือ 32 บาร์/464 psi
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ AC ประกอบด้วย AC และ ACH ที่สามารถทนแรงดันสูงสุด 48 บาร์/696 psi
 • ช่วงอุณหภูมิคือ: -196 ถึง 225 องศาเซลเซียส/ -321 ถึง 437 องศาฟาเรนไฮต์
 • รุ่น AC Capacity ตั้งแต่ 5 ถึง 1,000 กิโลวัตต์
 • ด้วยความต้านทานแรงดันสูง รุ่น AC ยังสามารถทำงานเป็นคอนเดนเซอร์ในระบบย้อนกลับได้

คุณสมบัติของ Plate heat exchangers  รุ่น Alfa Laval Industrial / HVAC Line

 • ขีดจำกัดความดันและอุณหภูมิ สามารถใช้กับงานแรงดันสูงสุด คือ 30 บาร์/435 psi 
 • ช่วงอุณหภูมิคือ: -50 ถึง 180 องศาเซลเซียส/ 58 ถึง 356 องศาฟาเรนไฮต์
 • ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนสูงสุด
 • มีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้เข้ากับงานอันหลากหลายได้

การนำไปใช้งาน Plate heat exchangers  รุ่น Alfa Laval AC – Alfa Chill

 • Evaporator or condenser for heat pumps and chillers
 • Economizers
 • Air conditioning

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Standard brazed plate heat exchanger vs Alfa Laval AC-series

Alfa Laval AC – Alfa Chill

Refrigerant distribution system

 

Standard brazed plate heat exchanger

Some channels receive more liquid refrigerant than others. This results in reduced performance.

Alfa Laval AC-series

The fluid distribution system creates an even fluid pattern and maximized performance

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น plate heat exchanger

Examples of connections

 

Alfa Laval Plate heat exchangers

สำหรับงานติดตั้งและเดินท่อ Alfa Laval Plate Heat Exchanger รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับทุกความต้องการโดยมีตัวเลือกอยู่ 4 แบบ ดังนี้

Alfa Laval AC – Alfa Chill

หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Alfa Laval Plate heat exchangers) สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.alfalaval.co.th

หรือติดต่อการสั่งซื้อสินค้าเราได้ ที่นี่ หรือ โทร 02-446-5656 ต่อ 3114,3138 หรือ 082-7827258

 

ข่าวสารและบทความแนะนำ