โครงการ “บรรพชาพุทธศาสนทายาท ในพระสังฆราชูปถัมภ์

โครงการ “บรรพชาพุทธศาสนทายาท ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ประจำปี 2566” 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 นำโดย คุณดรุณมณี อัศวนิเวศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายเเละการตลาด บริษัท แสงชัยแอร์ควอลิตี้ จำกัด ได้ร่วมถวายภัตตาหารเพล แด่สามเณร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จำนวนทั้งหมด 55 รูป

โดย สามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ทัศนศึกษาวันที่ 3) 🏝️
💐เยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่สำนักราชวัง
💐เยี่ยมชมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
💐ได้รับความเมตตานุเคราะห์ ภัตตาหารเพล โดยพระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี และคณะญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา

 

 

 

 

 

ข่าวสารและบทความแนะนำ