แสงชัย กรุ๊ป ยกระดับการทำงานด้วย SAP S/4 HANA เพื่อช่วยนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทางแสงชัย กรุ๊ป  ได้จัดงาน Go-Live โครงการ SAP S/4 HANA ซึ่งเป็นระบบ ERP ใหม่ล่าสุด โดย แสงชัย กรุ๊ป ได้เริ่มใช้งานระบบ SAP S/4 HANA ที่กระบวนการทำงานเป็นแบบ Global Standard ช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญความท้าทายจากปัจจัยหลายด้าน เช่น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่เข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค เทคโนโลยีจึงได้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์รูปแบบธุรกิจที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาด และยังตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค

ระบบ ERP SAP S/4 HANA ยังเข้ามาช่วยให้วางแผนการการทำงานขององค์กรโดยมีขั้นตอนที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลในทุกมิติและช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราได้เป็นอย่างดี โดย โครงการอัพเกรดระบบ ERP SAP S/4 HANA ใช้ระยะเวลา 7 เดือนในการพัฒนา ด้วยทีมงานทั้งหมดที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทช่วยกันขับเคลื่อนผลักดันให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเป้าหมายในการยกระดับระบบการทำงานในองค์กรให้เป็นมาตรฐานสากล ในการขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจของแสงชัย กรุ๊ป ให้ประสบความสำเร็จ พร้อมกับพาร์ทเนอร์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการวางระบบ SAP อย่าง ISS Consulting จึงทำให้โครงการนี้สำเร็จสมบูรณ์และลุล่วงไปด้วยดี

ข่าวสารและบทความแนะนำ