Sangchai Blood Donation เติมเลือดให้เต็มคลังกับโรงพยาบาลศิริราช

Sangchai Blood Donation เติมเลือดให้เต็มคลังกับโรงพยาบาลศิริราช

เนื่องในเดือนแห่งวันผู้บริจาคโลหิตสากล (World Blood Donors Day) ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายนนี้ ทางแสงชัยกรุ๊ปจึงจัดกิจกรรมชวนเพื่อนๆมาร่วมบริจาคเลือดกัน โดยในกิจกรรมนี้ ทางเพื่อนๆแสงชัย ได้เข้าร่วมบริจาคเลือดกับศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชีวิตให้กับคนอีกมากมาย

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณเพื่อนๆ แสงชัยทุกคนที่สนใจในกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพกายใจแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะ❤️

ข่าวสารและบทความแนะนำ