แสงชัยกรุ๊ปปันสร้างยิ้ม บริจาคข้าวสาร ชุดปฐมพยาบาล และแพมเพิส ให้แก่วัดพระบาทน้ำพุและชุมชน

เมื่อวัน ศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566
แสงชัยกรุ๊ปโดย คุณดรุณมณี อัศวนิเวศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายเเละการตลาด บริษัท แสงชัยแอร์ควอลิตี้ จำกัด
มอบข้าวสาร จำนวน 2 กระสอบ ชุดปฐมพยาบาล 9 ชุด ฟูกที่ไม่ได้ใช้ให้กับวัดพระบาทน้ำพุ

และมอบ แพมเพิส จำนวน 7 ลัง ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนสมุทรสาคร และ ชุมชนวัดนาคกลาง ทั้งหมด 28 ครัวเรือน

ข่าวสารและบทความแนะนำ