แสงชัยกรุ๊ปบริจาคอาหารสดเพื่อนำไปประกอบอาหารให้กับสถานสงเคราะห์ภูมิเวท

แสงชัยกรุ๊ปบริจาคอาหารสดเพื่อนำไปประกอบอาหารให้กับสถานสงเคราะห์ภูมิเวท

 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 แสงชัยกรุ๊ปโดย คุณอรุณีและคุณดรุณมณี อัศวนิเวศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายเเละการตลาด บริษัท แสงชัยแอร์ควอลิตี้ จำกัด
บริจาคอาหารสดเพื่อนำไปประกอบอาหารให้กับสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท)

บ้านภูมิเวทเป็นสถานที่ที่ให้การอุปการะเด็กชาย อายุ 6 – 18 ปี ที่เร่ร่อน ขอทาน ถูกกระทํา ทารุณกรรม มีปัญหาพฤติกรรม และเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ เป็นต้น

โดยจะมีนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พยาบาลวิชาชีพ พร้อมให้การช่วยเหลือเด็กในด้านต่าง ๆ และมีนักกฎหมายสำหรับช่วยเหลือเตรียมความพร้อมเด็กในกรณีที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งมีการส่งเสริมเด็ก ๆ ด้านการศึกษา และอาชีวะบำบัด ซึ่งมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ รวมทั้งฝึกสอนอาชีพ ทั้งการเพ้นท์กระเป๋า เพ้นท์ลายผ้าพันคอ ทำเสื้อมัดย้อม กระเป๋ามัดย้อม ผ้าเช้ดหน้ามัดย้อม วาดรูปเหมือน ประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ การหล่อปูนเป็นกระถางต้นไม้ รวมถึงการปลูกผักเพาะเห็ด เพื่อให้พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์ ลดความตึงเครียด และมีความสามารถติดตัวเพื่อสร้างรายได้ในอนาคต

ข่าวสารและบทความแนะนำ