แสงชัย กรุ๊ป เลือกใช้ SAP S/4 HANA ปรับระบบหลังบ้านโฉมใหม่ เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญความท้าทายจากปัจจัยหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่เข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค เทคโนโลยีจึงได้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์รูปแบบธุรกิจที่ทันสมัยเพื่อการแข่งขันในตลาด และเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค

แสงชัย กรุ๊ป ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนระบบวางแผนทรัพยากรธุรกิจหรือ ERP (Enterprise Resource Planning) โดยคุณสิทธิพัฒน์ อัศวนิเวศน์ ผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และการตลาด กลุ่ม บริษัท แสงชัย กรุ๊ป  กล่าวเปิดตัว PROJECT KICK OFF ระบบการบริหารจัดการข้อมูลใหม่ เป็นระบบ SAP S/4 HANA เพื่อตอบสนองการทำงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความถูกต้อง รวดเร็ว นำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลในทุกมิติและช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจที่แม่นยำ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ กลุ่ม บริษัท แสงชัย กรุ๊ป ได้ไว้วางใจให้บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ISS เป็นผู้ให้คำปรึกษา พร้อมให้ความช่วยเหลือในเรื่องของข้อมูล และการวางระบบ SAP S/4 HANA ทั้งหมด โดยมี คุณวิศิษฐ์ วิระยากรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติร่วมงานเปิดตัวโครงการและให้แนะนำเรื่องการทำงานของระบบ โดยหลังจากงานเปิดตัว บริษัท แสงชัย กรุ๊ป จะเข้าสู่ขั้นตอนการวางระบบ และคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อพัฒนาองค์กร ให้มีความทันสมัย แข็งแกร่ง และมั่นคงอย่างยั่งยืน

ข่าวสารและบทความแนะนำ