แสงชัย อิควิพเม้นท์ ยกระดับการจัดการ เพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วย ISO 14001

แสงชัย อิควิพเม้นท์ ยกระดับการจัดการ เพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วย ISO 14001

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 14001  เรื่องดี ๆ ที่ “แสงชัย กรุ๊ป” ทำได้เพื่อสิ่งแวดล้อมของเรา

บริษัท แสงชัย อิควิพเม้นท์ จำกัด ผู้ให้บริการออกแบบและผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ นำโดย คุณวรเทพ อัศวนิเวศน์ รองประธานกรรมการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของปัญหาสิ่งแวดล้อม มีการออกแบบนโยบายบริษัทฯ ที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เชิงอุตสาหกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามระเบียบให้ดีที่สุด 

เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ อย่างการจัดการสถานที่ปฎิบัติงาน ให้มีมาตรการ การป้องกัน ส่งเสริม และดูแลสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย ข้อกำหนด และมาตรฐานต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กร ในด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนภายในองค์กร ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ “มุ่งมั่นปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษ เป็นมิตรกับชุมชน ปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับข้อบังคับ”

 แสงชัย กรุ๊ป จะไม่หยุดพัฒนา เพื่อส่งมอบสิ่งดี ๆ เพื่อสังคมต่อไป

ข่าวสารและบทความแนะนำ