มาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องมือวัดไฟฟ้า

มาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องมือวัดไฟฟ้า ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย (EN61010 Series, JIS C 1010 Series) การวัดจะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ CAT II ถึง CAT IV ตามแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไว้ และแรงดันไฟฟ้าเกินที่เกิดขึ้นที่จุดตรวจวัด

จุดวัด CAT II ถึง CAT IV

CAT II : การวัดที่จุดจากปลั๊กไฟไปยังวงจรไฟฟ้าของอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์เชื่อมต่อโดยตรงกับเต้าเสียบ
CAT III : การวัดที่จุดบนสายเคเบิลจ่ายกำลังไฟฟ้าหรือวงจรแหล่งจ่ายไฟ เช่น แผงควบคุมไฟฟ้า, เบรกเกอร์, สวิตช์, บัสบาร์, สายเคเบิ้ล
CAT IV : การวัดที่จุดจ่ายไฟเข้าระบบหรืออาคาร เป็นจุดที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหลัก

สำหรับเครื่องมือที่ถูกใช้ในประเภทที่ถูกต้อง จะมีความสามารถเพียงพอที่จะทนต่อแรงดันกระตุ้น (จากตารางด้านล่าง) ซึ่งสามารถคาดการณ์โดยอ้างอิงจากจุดที่วัดค่า (ตามประเภท CAT ต่างๆ) และ ค่าแรงดันอ้างอิงกับกราวด์ (Voltage relate to ground) หรือ แรงดันในวงจร (Circuit Voltage)

the measurement category

***หมายเหตุ อย่าวัดจุดวัดที่มีค่า CAT สูงกว่า CAT ที่ระบุไว้ในเครื่องมือวัด การทำแบบนั้นอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงได้ เช่น ไฟฟ้าช็อต จึงต้องพิจารณาถึงระดับความปลอดภัย CAT ที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของเครื่องมือ และตัวผู้ปฏิบัติงานครับ

หากสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมจากเรา ติดต่อเราได้ที่นี่ หรือโทรหาเราได้ที่  02-446-5656 ต่อ 3210 หรือ 061-747-1331

ข่าวสารและบทความแนะนำ