กลุ่มบริษัทแสงชัย กรุ๊ป จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทแสงชัย กรุ๊ป จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสที่ บริษัทฯ เปิดทำการ สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมกันประกอบพิธี โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เป็นผู้ประกอบพิธี ณ อาคารแสงชัย กรุ๊ป ถนนบรมราชชนนี

ข่าวสารและบทความแนะนำ