โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

แสงชัย กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

จึงจัดให้มีการตรวจหาสารเสพติดในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ให้กับพนักงานในเครือแสงชัย กรุ๊ป สำนักงานตลิ่งชัน สาขาศาลายา และสาขากิ่งแก้ว

ซึ่งบริษัทฯ มุ่งมั่นให้เป็นไปตามมาตรฐานโครงการ มยส. โดย ❌ไม่เสพ ❌ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด รวมถึงปลูกจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงโทษของการใช้สารเสพติด

ข่าวสารและบทความแนะนำ