นวัตกรรม Copeland Digital Scroll™ ที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมฟาร์มเห็ด

การใช้ Copeland Digital Scroll™ Racks เพื่อช่วยฟาร์มเห็ดในการพัฒนาคุณภาพสินค้า และลดการใช้พลังงาน

ภาพรวมโครงการ

          ฟาร์มเห็ดของบริษัท Shanghai Xuerong Biotechnology Co., Ltd. ได้นำ Digital Scroll rack มาใช้ในการพัฒนาความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ ปริมาณผลผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท Shanghai Xuerong Biological Technology Co., Ltd. เป็นบริษัทด้านชีวภาพและการเกษตรสมัยใหม่ที่ทำการผลิตเห็ดเพื่อการบริโภค โรงงานใหม่ตั้งอยู่ในอำเภอเฟิงเซี่ยนในเซี่ยงไฮ้ มีพื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตร มีห้องเพาะเห็ด 60 ห้อง (รวม 8,000 ตารางเมตร) และมีกำลังการผลิตที่คาดการณ์ไว้ปริมาณ 40 ตันต่อวัน ฟาร์มนี้เป็นฟาร์มเห็ดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีน

บริษัท Shanghai Xuerong Biological Technology Co., Ltd.

ความท้าทาย

อุตสาหกรรมเห็ดเพื่อการบริโภคมีข้อกำหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับระบบทำความเย็น โดยมีข้อกำหนดดังนี้

  • compressor racks ต้องมีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะทำงานต่อเนื่องในระยะยาวได้
  • compressor racks ต้องผ่านข้อกำหนดในการเพาะเลี้ยงเห็ดเกี่ยวกับความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิระดับสูง (ข้อกำหนดเริ่มต้นคืออยู่ในช่วง ± 1°C)
  • compressor racks ต้องช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำงาน

การใช้งาน

ระบบ Scroll compressor rack ประกอบไปด้วย Copeland ZB Digital
Scroll compressors จะถูกติดตั้งเพื่อการควบคุมการทำความเย็นในห้องเพาะเลี้ยงเห็ด

วิธีการทำงานของ Emerson

ในอดีตนั้นบริษัท Shanghai Xuerong Biotechnology Co., Ltd ได้ใช้คอมฯ แบบลูกสูบชนิด semi-hermetic ของบริษัทจากประเทศเยอรมัน แต่หลังจากการวิเคราะห์สภาวะของโครงการและข้อกำหนดในการใช้งานแล้ว   Emerson จึงได้แนะนำระบบต้นแบบที่ใช้ ZBD Digital Scroll compressors เพื่อการทดสอบการใช้งาน

Digital Scroll Compressor Rack

เมื่อ Emerson ได้เสนอวิธีการโดยอ้างอิงจากข้อกำหนดของการใช้งานจริงดังนี้

ทำการใช้ Copeland Digital Scroll™ compressors 20HP จำนวน 2 ชุดในห้องเพาะเลี้ยงเห็ดแต่ละห้อง แต่ละชั้นประกอบไปด้วย ZBD Digital Scroll compressor 1 ตัวและ ZB scroll compressors 3 ตัว  และติดตั้งระบบหล่อเย็นด้วยน้ำแบบพิเศษและระบบควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยรวมนั้น Emerson ได้ใช้ Copeland Digital Scroll compressors ทั้งหมด 120 ชุด สำหรับห้องเพาะเลี้ยงเห็ดทั้งหมด 60 ห้องในโรงงาน

หลังจากการติดตั้งครบ 1 ปี พบว่าระบบ Digital Scroll rack ของ Emerson ได้ช่วยให้มีการพัฒนาการทำงานอย่างมากเมื่อเทียบกับคอมเพรสเซอร์ semi-hermetic แบบลูกสูบก่อนหน้านี้

  • ประหยัดพลังงานกว่า 25% หรือประหยัดค่าไฟฟ้ากว่า 130,000 เหรียญสหรัฐต่อปี
  • พัฒนาการควบคุมอุณหภูมิในห้องเพาะเลี้ยงเห็ด อุณหภูมิของห้องเพาะเลี้ยงเห็ดมีความคงที่อยู่ระหว่าง ± 0.75°C
  • เพิ่มผลผลิตเห็ดกว่า 5% และพบว่าคุณภาพของเห็ดดีขึ้นเช่นกัน
  • ลดค่าใช้จ่ายในการทำงานโดยเพิ่มระยะเวลาในการใช้งานเครื่องทำความเย็นให้มีระยะเวลายาวนานขึ้น และลดช่วงเวลาที่ใช้ในการปรับปรุงระบบ

การทดสอบขั้นแรกพบว่า scroll compressor racks มีการทำงานที่โดดเด่น และแสดงถึงข้อได้เปรียบของ Digital Scroll:

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน : ลดการใช้พลังงานถึง 13.6% เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเก่าที่ผ่านมา
  • มีการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำมากขึ้น : ระบบเก่ามีความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิเท่ากับ ± 1°C แต่ระบบของ Emerson สามารถควบคุมอุณหภูมิให้มีความคลาดเคลื่อนอยู่ระหว่าง ± 0.1°C ได้
  • เพิ่มปริมาณการผลิตกว่า 4.7% และยังสามารถเพิ่มคุณภาพของเห็ดอย่างมีประสิทธิภาพ  

การยืนยันจากผู้รับเหมาที่ติดตั้ง

                ในบรรดาตัวเลือกมากมายที่มีในตลาดนั้น พบว่าวิธีการของ Emerson  ซึ่งคือการใช้ Copeland Digital Scroll compressor ร่วมกับ rack system นั้นมีการทำงานที่ดีเยี่ยมและยังมีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และมีการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

สนใจรายละเอียด Copeland Digital Scroll™ Rack เพิ่มเติม โทร:  063-4647294, 085-1117556 หรือ 02-446-5656 ต่อ 3112

ข่าวสารและบทความแนะนำ