ประเภทสินค้า

  • UPS

Manufacturing & Services

ตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า

previous arrow
next arrow
Slider

Steel: งานเหล็ก

เราใช้เครื่อง CNC (Computerized Numerical Control) ในการตัด เจาะ และพับเหล็ก เพื่อความแม่นยำและถูกต้องของชิ้นงาน

Steel: งานเหล็ก

เราใช้เครื่อง CNC (Computerized Numerical Control) ในการตัด เจาะ และพับเหล็ก เพื่อความแม่นยำและถูกต้องของชิ้นงาน

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

Paint: งานสี

เรามีระบบ Pre-treatment (Chemical spraying line) ซึ่งมีการควบคุมค่าเคมีมาตรฐานก่อนทำการพ่นสีและใช้เครื่องพ่นสี Electrostatic Powder Gun ทั้งแบบ Robotic และ Manual

previous arrow
next arrow
Slider

Cabinet Assembly: งานประกอบตู้

โครงสร้างตู้เป็นระบบแยกชิ้นอิสระเพื่อการประกอบที่สะดวกและรวดเร็ว ส่งผลดีต่อการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถแยกช่องเพื่อความสะดวกในการขนย้ายและติดตั้งในพื้นที่จำกัด

Cabinet Assembly: งานประกอบตู้

โครงสร้างตู้เป็นระบบแยกชิ้นอิสระเพื่อการประกอบที่สะดวกและรวดเร็ว ส่งผลดีต่อการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถแยกช่องเพื่อความสะดวกในการขนย้ายและติดตั้งในพื้นที่จำกัด

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

Electrical: งานไฟฟ้า

มีช่างผู้ชำนาญการและมีเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบวงจรไฟฟ้าเพื่อความถูกต้องและแม่นยำตามมาตรฐาน เช่นเครื่องดัด ตัด เจาะบัสบาร์, เครื่องเลเซอร์ป้ายชื่อ, ประแจทอร์ค ฯลฯ

QA/QC: ควบคุมคุณภาพและการผลิต

เรามีทีมวิศวกรและช่างเทคนิคในการควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน รวมทั้งการทดสอบตามมาตรฐานสากล

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

QA/QC: ควบคุมคุณภาพและการผลิต

เรามีทีมวิศวกรและช่างเทคนิคในการควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน รวมทั้งการทดสอบตามมาตรฐานสากล

previous arrow
next arrow
Slider

Service Features: การบริการ

Preventive Maintenance
Thermo Scanning
AC withstand test
Trainning Service
Commissioning service
Other requested service

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 090-008-1261

โทร 088-874-3411