About Factory

ตู้สวิทช์บอร์ดไฟฟ้า

banner-1
banner-1
previous arrow
next arrow

เกี่ยวกับโรงงาน

  บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือแสงชัยกรุ๊ปฯ ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทำความเย็นและอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นนำของประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 เพื่อมุ่งเน้นให้บริการลูกค้าด้านงานวิศวกรรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญและประสบการณ์

 

  จากประสบการณ์ที่มากกว่า 10 ปี บริษัทฯ จึงได้ก่อตั้งโรงงานผลิตตู้สวิทช์บอร์ดขึ้น โดยมีเครื่องจักรที่ทันสมัย มาตรฐานสูง เพื่อรองรับความต้องการของตลาดตู้สวิทช์บอร์ดในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการผลิต การออกแบบ ตลอดจนการบริการที่เหมาะสมกับทุกงานและทุกความต้องการของลูกค้า

 

  เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดทางบริษัทฯ ผลิตสินค้าภายใต้มาตรฐาน IEC 61439-1,-2,-3 และใช้อุปกรณ์ส่วนควบคุมที่ได้รับมาตรฐานสากลและใช้บัสบาร์ตามมาตรฐาน DIN และ IEC

 
ดาวน์โหลดโปรไฟล์บริษัท 

เกี่ยวกับโรงงาน

  บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือแสงชัยกรุ๊ปฯ ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทำความเย็นและอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นนำของประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 เพื่อมุ่งเน้นให้บริการลูกค้าด้านงานวิศวกรรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญและประสบการณ์

 

  จากประสบการณ์ที่มากกว่า 10 ปี บริษัทฯ จึงได้ก่อตั้งโรงงานผลิตตู้สวิทช์บอร์ดขึ้น โดยมีเครื่องจักรที่ทันสมัย มาตรฐานสูง เพื่อรองรับความต้องการของตลาดตู้สวิทช์บอร์ดในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการผลิต การออกแบบ ตลอดจนการบริการที่เหมาะสมกับทุกงานและทุกความต้องการของลูกค้

 

  เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดทางบริษัทฯ ผลิตสินค้าภายใต้มาตรฐาน IEC 61439-1,-2,-3 และใช้อุปกรณ์ส่วนควบคุมที่ได้รับมาตรฐานสากลและใช้บัสบาร์ตามมาตรฐาน DIN และ IEC

 
ดาวน์โหลดโปรไฟล์บริษัท 

banner-1
banner-1
previous arrow
next arrow
banner-1
banner-1
previous arrow
next arrow

พันธกิจ

  บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ ด้านคุณภาพและบริการ ในราคาที่เหมาะสม พร้อมส่งมอบสินค้าตรงเวลา เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า