บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเดินสาย และมาตรฐานการต่อลงดิน”

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 แสงชัยกรุ๊ปฯ ได้รับเกียตรติจาก อาจารย์ ลือชัย ทองนิล ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเดินสาย และมาตรฐานการต่อลงดิน”

ณ ห้องประชุม C41 บริษัท แสงชัยกรุ๊ปฯ สำนักงานใหญ่ ตลิ่งชัน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังเป็นอย่างมาก ทำให้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก

 

ข่าวสารและบทความแนะนำ