คอมเพรสเซอร์ สำคัญอย่างไรในระบบปรับอากาศและทำความเย็น

คอมเพรสเซอร์ (Compressor) คืออะไร ?

คอมเพรสเซอร์  คือ อุปกรณ์ประเภทหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญในระบบปรับอากาศและทำความเย็น โดยมีหน้าที่ ดูดและอัด สารทำความเย็นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบ โดยจะดูดสารทำความเย็นในสถานะก๊าซซึ่งระเหยจากอีแวปพเรเตอร์มาอัดทำให้ความดันของสารทำความเย็นสูงขึ้น และเมื่อความดันสูงขึ้น ก็จะทำให้จุดเดือดของสารทำความเย็นสูงเพียงพอที่จะกลั่นตัวในสภาพของเหลวในคอนเดนเซอร์และหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

วงจรระบบทำความเย็นแบบอัดไอ

วงจรระบบทำความเย็น

จุดสำคัญที่ต้องระวัง คือ คอมเพรสเซอร์ถูกออกแบบมาให้อัดสารทำความเย็นในสถานะก๊าซเท่านั้น การอัดสถานะของเหลวอาจทำให้ชิ้นส่วนภายในเสียหายได้

จากบทความที่แล้ว เรามีการเกริ่นนำเกี่ยวกับ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบทำความเย็น มาบ้างแล้ว วันนี้ลองมาทำความรู้กับคอมเพรสเซอร์เพิ่มเติมกันดูนะครับ

คอมเพรสเซอร์มีกี่ประเภท

เราอาจะแบ่งคอมเพรสเซอร์โดยจำแนกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ที่ใกล้ตัวเราแบบง่าย ๆ ได้ดังนี้

1. คอมเพรสเซอร์ชนิดปิดสนิท (Hermetic Compressor)

เป็นคอมเพรสเซอร์ที่ผู้ผลิตออกแบบมีลักษณะเชื่อมปิดสนิท โดยหลักการถูกออกแบบมาให้ไม่สามารถซ่อมได้ เพราะส่วนใหญ่ทำมาจากเหล็กแผ่นขึ้นรูป หรือม้วนเป็นทรงกระบอก ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา

คอมเพรสเซอร์ลูกสูบชนิดปิดสนิท (Reciprocating)

นิยมนำไปใช้ในตู้เย็น ตู้แช่ เป็นหลัก เราจะไม่พบเห็นคอมเพรสเซอร์แบบนี้ในเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ ๆ (ฉลากเบอร์ 5)

คอมเพรสเซอร์โรตารีชนิดปิดสนิท (Rotary)

นิยมนำไปใช้ในเครื่องปรับอากาศตามบ้านเรือนทั่วไปที่มี รวมถึงเครื่องปรับอากาศขนาดกลาง การทำงานมีเสียงเงียบ ประสิทธิภาพสูง (ฉลากเบอร์ 5) มีหลากหลายน้ำยาให้เลือกใช้ (R22, R410A, R32)

คอมเพรสเซอร์สโครลชนิดปิดสนิท (Scroll)

นิยมนำไปใช้ในเครื่องปรับอากาศขนาดกลางที่เน้นเรื่องประสิทธิภาพสูง (ฉลากเบอร์ 5) ถึงขนาดใหญ่ ปัจจุบันนิยมนำมาใช้ทดแทนคอมเพรสเซอร์ชนิดกึ่งปิดสนิท (Semi-Hermetic Compressor) เพราะคอมเพรสเซอร์สโครล มีประสิทธิภาพสูง น้ำหนักเบา เสียงเงียบ และมีหลายหลายน้ำยาให้เลือกใช้ เช่น งานปรับอากาศ R22, R407C, R134a, R410A, R32 หรือ งานเครื่องทำความเย็น R22, R404A, R407F, R448A

2. คอมเพรสเซอร์ชนิดกึ่งปิดสนิท (Semi-Hermetic Compressor)

เป็นคอมเพรสเซอร์ที่ผู้ผลิตออกแบบให้มีลักษณะที่สามารถถอดประกอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายได้ โครงสร้างเป็นเหล็กหล่อ ส่วนมากมักจะมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก

คอมเพรสเซอร์ลูกสูบชนิดกึ่งปิดสนิท (Reciprocating)

ลักษณะรูปทรงของคอมเพรสเซอร์ลูกสูบชนิดกึ่งปิดสนิท จะมีแตกต่างจากคอมเพรสเซอร์ลูกสูบชนิดปิดสนิทอย่างชัดเจน โดยผู้ผลิตจะออกแบบให้สามารถแยกถอดประกอบชุดมอเตอร์ หรือชุดห้องอัดแต่จะชุดได้อย่างอิสระ เช่น หากมีชิ้นส่วนเสียหายภายใน ลูกค้าสามารถส่งคอมเพรสเซอร์ไปซ่อมที่ศูนย์ซ่อมบำรุง โดยทางศูนย์จะทำการเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนที่เสียหายให้ แต่การขนส่ง หรือถอดออกจากระบบอาจจะทำได้ลำบากเนื่องจากมีขนาดใหญ่ และน้ำหนักสูง

เราจะยังพบเห็นคอมเพรสเซอร์ชนิดนี้ได้ในระบบทำความเย็น ( Supermarket, Hypermarket ) หรือเครื่องทำน้ำเย็น ( Chiller ) แต่ในปัจจุบันคอมเพรสเซอร์ Scroll ชนิดปิดสนิทจะเป็นที่นิยมกว่า เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง และขนาดเล็กกว่า

คอมเพรสเซอร์สกรู (Screw)

นิยมนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมความเย็น (ห้องเย็นขนาดใหญ่, ศูนย์กระจายสินค้า) หรืองานเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) สำหรับอาคาร หอประชุม ขนาดใหญ่

สรุป

คอมเพรสเซอร์ มีความสำคัญในระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็นเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนหัวใจหลัก โดยมีหน้าที่ ดูดและอัด สารทำความเย็นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบ การที่เราได้ทราบถึงลักษณะของคอมเพรสเซอร์ชนิดต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ให้เหมาะสมกับงานหรือการบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

หากสนใจรายละเอียด คอมเพรสเซอร์ เพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ ที่นี่ หรือ โทร 02-446-5656 ต่อ 3207