สิ่งที่ควรรู้ก่อนจะเลือก ห้องเย็น ไว้ใช้งาน

ห้องเย็น คืออะไร ?

ห้องเย็น คือ ห้องที่ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บสินค้าในสภาพแวดล้อมที่ต่างจากอุณหภูมิภายนอก ภายในห้องถูกควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมสำหรับประเภทของการจัดเก็บสินค้า  โดยสินค้าที่มักจะต้องจัดเก็บในห้องเย็นได้แก่ อาหารทะเล เนื้อสัตว์ ผลไม้ หรือแม้กระทั่ง ดอกไม้

ห้องเย็น

ห้องเย็น มีหน้าที่อย่างไร

ห้องเย็น มีความจำเป็นอย่างมากในวัตถุดิบหรือสินค้าบางประเภทที่ต้องมีการจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า ความเย็นจะทำให้กระบวนการทางเคมีและชีวภาพในสินค้าเสื่อมสภาพและสูญเสียคุณภาพช้าลง ยกตัวอย่างใกล้ตัวเราง่าย ๆ เช่น อาหาร ความเย็นสามารถยึดอายุอาหารสดที่เน่าเสียง่ายได้ เช่น เนื้อสัตว์ ปลา อาหารทะเล ผลไม้ และผัก ทั้งหมดนี้สามารถยืดอายุออกไปได้หลายวันด้วยการทำให้เย็น และอีกหลายสัปดาห์ หรือเป็นเดือนโดยการแช่แข็ง เพื่อช่วยยืดอายุและลดการสูญเสียของสินค้า ทำให้สินค้ามีความสดใหม่และยังคงรักษาคุณภาพของวัตถุดิบหรือสินค้า ทำให้คลังสินค้าและร้านอาหารส่วนใหญ่ต้องคำนึงถึงห้องเย็นเพื่อมาจัดเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย

ประเภทของห้องเย็น

เราสามารถแบ่งประเภทของห้องเย็น ได้ 2 ประเภท ได้แก่

1. ห้องเย็นสำเร็จรูป

เป็นห้องเย็นขนาดเล็กถึงกลาง ที่มีอาจมีขนาดไม่ใหญ่มาก ราคาไม่สูงมาก ห้องเย็นประเภทนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้  ส่วนใหญ่มักจะเก็บสินค้าได้ไม่เกิน 6 ตัน และไม่เหมาะติดตั้งในอาคาร เนื่องจากตัวห้องเย็นสำเร็จจะถูกประกอบมาเรียบร้อยมาแล้ว

2.ห้องเย็นแบบสั่งทำ

ห้องเย็นประเภทนี้จะมีขนาดห้องจะใหญ่กว่าห้องเย็นสำเร็จรูป เก็บสินค้าได้มากกว่าห้องเย็นสำเร็จรูป เก็บได้สินค้าได้มากกว่า 10 ต้นขึ้นไป ถูกออกแบบได้ตามความต้องการ ห้องเย็นประเภทนี้ลูกค้าสามารถออกแบบลักษณะได้เอง แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้

วิธีการเลือกอุณหภูมิภายในห้องเย็น

อุณหภูมิภายในห้องเย็นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และประเภทสินค้าหรือวัตถุดิบที่จัดเก็บ ตัวอย่าง เช่น อาหารที่ต้องการแช่แข็ง ซึ่งเต้องก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 18 ° C  อาหารที่ต้องการแช่เย็น เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ซึ่งต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง -1 ° C ถึง 4 ° C ส่วนผักและผลไม้อาจจะต้องจัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง 4 ° C ถึง 15 ° C

การเลือกห้องเย็นไว้ใช้งาน

การออกแบบห้องเย็นที่ดี วิศวกร เจ้าของโครงการและผู้รับเหมา ควรพิจารณาการสถานที่ ขนาด ประเภทของห้องเย็น ประเภทสินค้าที่จัดเก็บ อุณหภูมิที่จัดเก็บ และบริการหลังการขาย การประหยัดพลังงาน เพราะการลงทุนสร้างหรือติดตั้งห้องเย็น ควรวิเคราะห์ต้นทุน จุดคุ้มทุน โดยต้องคำนึงถึงการเลือกอุปกรณ์ ขนาดเครื่องทำความเย็น ขนาดของห้องเย็น ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน และความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญ

การเลือกห้องเย็นมักมีข้อผิดพลาดอะไรบ้าง ?

ความผิดพลาดในการออกแบบห้องเย็นส่วนใหญ่ที่มักจะเจอบ่อยคือการไม่คำนึงถึงคุณภาพวัสดุในการประกอบห้องเย็น ตัวอย่าง เช่น ไม่เลือกใช้วัสดุไม่หุ้มฉนวนสำหรับผนังหรือเพดาน ไม่มีการเลือกใช้กระจกฉนวนประหยัดพลังงาน คำนวนขนาดห้องเย็นไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบ การเลือกเครื่องทำความเย็นที่ไม่เหมาะสมกับประเภทการจัดเก็บสินค้า หรือแม้ไม่มีระบบการควบคุมอุณหภูมิที่มีความเหมาะสม และมาตรฐานความปลอดภัย

สรุป

การเลือกห้องเย็นไว้ใช้งาน มีข้อสำคัญที่เราต้องพิจารณก่อนเลือกซื้อหรือลงทุนสร้างห้องเย็นเพื่อให้ตรงตามความต้องการของเรามากที่สุด ก็คือ ลักษณะสินค้าที่จัดเก็บ ปริมาณสินค้าจัดเก็บ ประเภทของห้องเย็น ขนาดห้องเย็น อุณหภูมิภายในห้องเย็น คุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบห้องเย็นและบริการหลังการขาย เพื่อให้ตรงตามความต้องการของเรา

หากสนใจ อุปกรณ์ในระบบทำความเย็นที่มีมาตรฐาน เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและยังช่วยลดต้นทุน เพิ่มเติมสามารถ ติดต่อเราได้ ที่นี่ หรือโทรหาเรา 099-145-9066, 061-771-0987 และ 063-393-2072

 

ข่าวสารและบทความแนะนำ