บัสบาร์ (Busbar) คือ อะไร ?

บัสบาร์ (Busbar) คือ ตัวนำไฟฟ้า ที่เป็นโลหะที่ทำมาจากทองแดงหรืออลูมิเนียม รูปร่างของบัสบาร์ที่ส่วนใหญ่นิยม เป็นแบบ Flat คือ มีพื้นที่หน้าตัด เป็น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เนื่องจากติดตั้งง่ายและยังช่วยให้มีประสิทธิภาพที่ดีในการระบายความร้อน    

บัสบาร์ (Busbar) ถูกนำไปใช้ในงาน ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ตู้ MDB โดยส่วนใหญ่ เพราะจะต้องรับและทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าปริมาณมาก ทำให้การเลือกบัสบาร์ที่คุณเลือกใช้งานต้องสามารถทนต่อแรงไฟฟ้าได้ โดยมาตรฐานบัสบาร์ทองแดง ต้องมีความบริสุทธิ์ของทองแดงไม่น้อยกว่าร้อยละ 98  หรือบัสบาร์อลูมิเนียม ต้องมีความบริสุทธิ์ของอลูมิเนียมไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 วัสดุที่นำมาใช้ผลิต ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยพิจารณาเบื้องต้นจากคุณสมบัติ ดังนี้

  1. มีความต้านทานต่ำ
  2. ความแข็งแรงทางกลสูงในด้านแรงดึง แรงอัดและแรงฉีก
  3. ความต้านทานต่อ Fatigue Failure สูง
  4. ความต้านทานของ Surface Film ต่ำ
  5. การตัดต่อหรือดัด ทำได้สะดวก
  6. ความต้านทานต่อการกัดกร่อนสูง

หากสนใจ ตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า หรือต้องการสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมจากเราติดต่อเราได้ที่นี้ หรือโทรหาเราได้ที่ 066-125-5145, 02-446-5656 ต่อ 3103,3104

ข่าวสารและบทความแนะนำ