ตู้ MCC คืออะไร ?

ตู้ MCC (Motor Control Center) หรือ ตู้ควบคุมมอเตอร์ เป็นตู้ควบคุมการทำงานของระบบมอเตอร์ ซึ่งภายในตู้ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า มักติดตั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีมอเตอร์ควบคุมสายการผลิตแบบต่อเนื่องเป็นปริมาณมาก ดังนั้นตู้ MCC จำเป็นต้องมีการออกแบบและควบคุมการผลิตให้มีมาตรฐาน IEC 61439-1, -2 และเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน

รับผลิต ตู้ mcc
ตู้ MCC (Motor Control Center)

หน้าที่ของตู้ MCC

เป็นอุปกรณ์สำคัญในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร โดยภายในตู้จะประกอบด้วยชุดทำงานที่สั่งการไปให้มอเตอร์แต่ละตัวทำงาน

หากมีการติดตั้งตู้ MCC ไว้ที่จุดเดียวจะสามารถควบคุมการทำงานของมอเตอร์ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงประหยัดเวลาในการซ่อมบำรุงรักษา ทำให้ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ให้ได้ตามความต้องการ ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวมอเตอร์ และยังสามารถป้องกันความผิดพลาดของเครื่องจักรได้ด้วย

อุปกรณ์หลักๆ ภายในตู้ MCC ประกอบด้วย

1. เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) เป็นอุปกรณ์ป้องกันค่ากระแสไหลผ่านเกินกำหนด เพื่อไม่ให้อุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมมอเตอร์เกิดความเสียหาย

ACB เซอร์กิต เบรกเกอร์ (Circuit Breaker)

2. มอเตอร์เบรกเกอร์ (Moter Starter Protection) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ

มอเตอร์เบรกเกอร์แบบปรับค่าโอเวอร์โหลดได้, แมกเนติกคอนแทคเตอร์

3. แมกเนติกคอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor) เป็นสวิตซ์ที่ใช้สำหรับการควบคุมการเปิด-ปิดของมอเตอร์ ทำหน้าที่เปิดปิดแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์

4. โอเวอร์โหลด รีเลย์ (Overload Relay) เป็นอุปกรณ์ควบคุมวงจรไฟฟ้า มีการป้องกันมอเตอร์ทำงานเกินกำลัง หรือ โอเวอร์โหลด กระแสโอเวอร์โหลดสามารถปรับได้ตามขนาดพิกัดกระแสสูงสุดของมอเตอร์

5. ไทม์เมอร์ รีเลย์ (Timer Relay) เป็นอุปรณ์ที่ใช้ในการควบคุมเวลาการทำงานของอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามที่ต้องการ

6. เครื่องวัดไฟฟ้า (Meter) เป็นเครื่องวัดพื้นฐานที่ใช้ในตู้ MCC โดยทั่วไป ประกอบด้วย Volt meter ใช้วัดแรงดันไฟฟ้าภายในวงจร, Amp meter ใช้วัดปริมาณ กระแสไฟฟ้าในวงจร, Power meter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า เช่นแรงดัน กระแส กำลังไฟ

7. อุปกรณ์ประกอบ (Accessories) การใช้งานตู้ MCC ควรมีอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อความสะดวก และความปลอดถัยในการใช้งาน เช่น เทอร์มินอล(Terminal) หรือขั้วต่อสาย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับต่อสายไฟ, Pilot Lamp เป็นหลอดไฟที่ไว้แสดงสถานะการทำงานของตู้ควบคุมมอเตอร์, CT (Current Transformer) ใช้วัดค่าพิกัดกระแสแต่ละเฟส, Selector Switch วัดแรงดันและกระแสในแต่ละเฟส และควบคุมทิศทางของกระแสไฟฟ้าให้ได้ตามทิศทางที่ต้องการ, พัดลมระบายอากาศ, สายต่อวงจร เป็นตัวนำหรือสายไฟฟ้า ใช้เชื่อมต่อวงจรให้ต่อถึงกัน ทำให้เกิดกระแสไหลผ่านวงจร โดยสายไฟฟ้าที่ใช้ต่อวงจรทำด้วยทองแดงมีฉนวนหุ้มโดยรอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน

หากสนใจ ตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า หรือต้องการสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมจากเรา ติดต่อเราได้ที่นี่ หรือโทรหาเราได้ที่ 066-125-5145, 02-446-5656 ต่อ 3103,3104

 

ข่าวสารและบทความแนะนำ